Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolans drogförebyggande arbete

Sedan hösten 2012 bedriver skolan ett samarbete med Nacka kommuns drogförebyggare, polisen, Polarna Nacka och MiniMaria för att utveckla arbetet mot droger (alkohol, narkotika och tobak).

Vi träffas regelbundet för att bland annat diskutera hur undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak kan läggas upp, utbildning kring droger för skolans personal samt föräldrainformation på föräldramöten.

Eklidens skola arbetar med föräldrastödsmetoden EFFEKT – en metod för att involvera och ge föräldrar kunskap, motivation och argument för att ha tydliga förväntningar på sitt barns beteende vad gäller alkohol.
Hanlingsplan i det drogförebyggande arbetet (PDF-dokument, 214 kB)

Skolan i det drogförebyggande arbetet - Nacka kommuns policy gällande skolan.

Sidan uppdaterades: