Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Eklidens skola

Grundsärskola

Grundsärskolan är en integrerad del av Eklidens skola. Grundsärskolan består av ca 35 elever fördelat på fyra klasser. I grundsärskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. I grundsärskolans lokaler finns också ett LSS fritids med cirka 15 platser.

Vårt grundsärskoleteam består av fem speciallärare, två lärare och tolv elevassistenter. Elevassistenternas uppgift är att hjälpa och stötta eleverna på lektionerna samt att aktivera dem på rasterna.

All undervisning utformas, i den individuella utvecklingsplanen, utifrån elevens specifika behov och förutsättningar. Undervisningen leds av pedagogerna i grundsärskolan samt i övningsämnena av pedagoger i grundskolan. Vårt arbete i grundsärskolan kännetecknas också av ett tätt samarbete mellan hemmet och skolan.

Grundsärskolan ska ge elever med en intellektionell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen inom ämnesområden är avsedda för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Elever kan också läsa ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Ämnen i grundsärskolan är bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska eller svenska som andra språk och teknik. Ämnesområden är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Ansökan till grundsärskolan

Det är vårdnadshavarna som ansöker om skolgång i grundsärskola för sitt barn. Inskrivning sker i samråd mellan vårdnadshavare, kommunens resurssamordnare samt rektor.

Sidan uppdaterades: