Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Läsårsdata för förskolan

APT Läsår 2023-2024 - avvikande tider för förskolan

Läsårsdata 2023-2024

Vårterminen 2024

Förskolan öppnar efter julperioden måndag 8 januari

*Förskolan kan ibland behöva stänga enstaka dagar för personalplanering eller utbildning. Under dessa dagar kommer vi erbjuda ett alternativ för de barn som har behov av omsorg. Förskola erbjuds även under lov och under sommaren finns ett sommaröppet alternativ. Vi erbjuder dock inte förskola i samband med större helger. Förskolan kommer begära in uppgifter om barnens omsorgsbehov inför lov och dagar med ändrat öppethållande.

Planeringsdagar
måndag 22 januari - Förskolan stängd*
fredag 14 juni-Förskolan stängd *

Förskolan sommarstängt vecka 28-31 (8 juli till 2 augusti)*

Fyra till fem gånger per termin har all personal APT (arbetsplatsträff) och förskolans verksamhet behöver avslutas kl. 15:45.
Vid behov bemannas förskolan då av annan personal. Vänligen anmäl behov av omsorg efter kl. 15:45 följande datum.

23 januari
4 mars
13 mars
23 april
22 maj

Se en översikt över kommande terminer och lov i Nackas kommunala skolor.

Sidan uppdaterades: