Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vår pedagogik

Lek-Lust-Lär - förskolans pedagogiska idé!
hemvrå med dockor
rum för återhämtning och vila

Lek-Lust-Lär - förskolans pedagogiska idé!

Lyckan för oss i förskolan är att få möta ett barn på morgonen vid förskolans grind som förväntansfullt och lite nyfiket undrar vad som händer idag. Som pedagoger är vår idé att fånga lärandet, att inspirera till lek som lär och att alltid vara närvarande pedagoger för varje barn, varenda dag i förskolans spännande värld. Som förälder kan man lämna sitt barn till förskolan i säker förvissning om att miljön är trygg, inspirerande och lärofylld. På Igelboda förskola arbetar hängivna och reflekterande pedagoger med barnen i fokus och som alla förskolans dagar bjuder in ditt barn och alla barn till en till ny, lärorik och trygg förskoledag.

Tänk så mycket man kan lära sig utomhus!

Förskolans gård lockar till lek och är en arena som pedagogerna använder sig av så ofta de kan. Vi öppnar utomhus, vi stänger utomhus och vi är ute så mycket vi kan däremellan. En liten grupp av barn brukar gå in en stund för att arbeta i ett projekt. De andra barnen stannar ute tillsammans med kamrater och pedagoger. Pedagogerna följer barnens lekar och behov och finns alltid i närheten för att fånga ögonblick av lärande, som får leken att spira och barnen att utvecklas. Spontanundervisning blandas med planerad undervisning ute som inne. På gården växer stationer fram, som förändras utifrån barnens intressen och behov.

Stöttande pedagogik

Lärandet pågår hela tiden. Som pedagog är vi i ständig närvaro med barnen för att fånga tillfällena som får leken att växa och barnens tänkande att utvecklas. Vi arbetar med stöttande pedagogik där vi reflekterar över vad vi kan utveckla i vårt pedagogiska förhållningssätt och den lärmiljö vi erbjuder barnen.

Dokumentation

I förskolan utvärderar vi och analyserar vi verksamheten – ej barnet. Vi vänder blicken inåt mot den undervisning och omsorg vi utför. Vi utvärderar det egna sättet att utföra undervisningsprocessen, hur vi väger in barnens inflytande och delaktighet och hur vi beskriver och dokumenterar barns utveckling för att tillgodose barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.

Barns inflytande och delaktighet

Under projekt visar barnen oss vägen, vad de vill lära sig och fördjupa sig i. Vi är lyhörda för barnens önskemål och barnens tankar formar projektets aktiviteter och planering. Under ett projekts gång utvärderar vi våra aktiviteter tillsammans med barnen. Vi uppmärksammar alla barn på deras rättigheter och skyldigheter, t.ex. att lära sig att ta hänsyn till sin omgivning. FN:s barnkonvention är ett levande dokument i verksamheten.

Vårdnadshavare – den viktigaste vuxna i ett barns liv

Att ta del av vårdnadshavares röster om förskolans utbildning för att utveckla verksamheten är central för oss. Vi bjuder in till föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal, öppna hus med mera. Det dagliga mötet mellan pedagog och vårdnadshavare är en källa för vår egen förståelse och lärande om det enskilda barnet.

Sidan uppdaterades: