Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation

I förskolan utvärderar vi och analyserar vi verksamheten – ej barnet. Vi vänder blicken inåt mot den undervisning och omsorg vi utför. Vi utvärderar det egna sättet att utföra undervisningsprocessen, vilken lärmiljö vi erbjuder, hur vi planerar, väger in barnens inflytande och delaktighet, vilka metoder i undervisningen vi använder, hur vi utvärderar vår undervisning, hur vi beskriver och dokumenterar barns utveckling för att tillgodose barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.Sidan uppdaterades: