Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Igelboda fritidshem

På fritids är vi engagerade i elevernas trygghet och sociala utveckling. Vi arbetar utifrån läroplanen med både social utveckling och kunskapsutveckling. Här får barn träna på samspel, sociala regler, turtagning med mera.
Tillsammans med eleverna bygger vi upp såväl roliga som lärorika aktiviteter. Projekten utgår från elevernas egna intressen och knyter an till skolans kunskapsmål. Ofta handlar det om kultur, tradition och närmiljö.
Vi utmanar eleverna att våga pröva på nya aktiviteter och vi uppmuntrar dem att själva skapa en meningsfull fritid.

Igelboda foto Jenny frejing 26.jpg

Telefonnummer direkt till fritidshemmet:

Fritidshem åk F-1: 08-718 86 69 

Fritidshem åk 2-3: 08-718 82 74

Fritidsklubben åk 4-5: 08-718 82 49

Fritidsklubben åk 4-6

Vad är en fritidsklubb?
"Öppen fritidsverksamhet, oftast kallad "Fritidsklubb", är en fritidsverksamhet som vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem)".
Arbetet med Fritidsklubben är att tillgodose och tillvarata barnens fritidsintressen och erbjuda en verksamhet som är rolig att besöka och berikar deras eftermiddagar.
Vi erbjuder mellanmål och involverar barnen i olika aktiviteter.

Hur söker jag till Fritidsklubben inför nästa läsår?
Klicka här för mer information

För ytterligare frågor kontakta arbetslagsledare för fritidshemmet:
Laura Isaac: laura.isaac@nacka.se

Varmt välkomna!

blobid0.png

Sidan uppdaterades: