Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Igelboda skola

För elever och vårdnadshavare

Här hittar du som är vårdnadshavare information om bland annat InfoMentor, Elevhälsa, Sjukanmälan och Blanketter

Information om InfoMentor för vårdnadshavare

All aktuell information om InfoMentor - till exempel hur man som vårdnadshavare får tillgång till InfoMentor och hur man loggar in - finns numera samlad på en egen sida. För att komma dit klickar du på 'InfoMentor' i menyn till höger

Sjukanmälan/Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska ske före första lektionen och samma dag som eleven inte kan närvara i skolan. Frånvaroanmälan görs i systemet InfoMentor. Observera också att det krävs en sjukanmälan för varje dag som eleven är sjuk.

OBS! Om vårdnadshavare inte har tillgång till InfoMentor är det viktigt att mentor kontaktas. Alla eventuella felaktigheter justeras i efterhand av elevens mentor.

InfoMentorinformation från skolledningen

Skolledningen vill understryka vikten av att alla vårdnadshavare skaffar ett konto i InfoMentor och ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns där är aktuella. Det finns flera skäl till detta:

  • Det är via InfoMentor som vi hämtar kontaktuppgifter till elevernas vårdnadshavare - adress, telefonnummer och e-postadress. Det är viktigt att uppgifterna är aktuella för att vi ska ha möjlighet att nå vårdnadshavarna under skoldagen, om det skulle behövas.
  • Via InfoMentor får ni information om ert barns frånvaro, se nedan.
  • Via InfoMentor får ni också tillgång till studierapporter med skriftliga omdömen om ert barns studieresultat.

Sidan uppdaterades: