Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pedagogik och undervisning

Förskolan lägger grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livslångt lärande och en tro på den egna förmågan.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska präglas av en anda av delaktighet, inflytande och ansvar och vi lägger stor vikt vid en hållbar förskola, en förskola där alla människor trivs och utvecklas.

Våra förskolor hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofin och verksamheten bygger på både evidensbaserad kunskap och vetenskaplig grund. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Arbetssätt

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande och med pedagogen som medforskare.

Digital teknik

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av dator, kamera, pekplatta och projektor. Vi ser digital teknik som ett pedagogiskt och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Sidan uppdaterades: