Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Våra satsningar

Vi har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete där vi i rektorsområdet, på varje förskola och skola identifierar utvecklingsområden att arbeta vidare med för att ständigt bli ännu bättre.

Nedan kan se några av de olika satsning som vi just nu arbetar med i våra förskolor och skolor

 • Läsning och studieteknik
 • Språkutvecklande arbetssätt med genrepedagogik
 • Strukturerad undervisning så som att skriva sig till lärande (STL) och kooperativt lärande
 • Samarbete med skolor i andra länder i språkundervisning (Erasmus+)
 • Hållbar utveckling
 • Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på värdegrund tillsammans med konsulter från Värdeskaparna
 • Språkutvecklande arbetssätt i förskolan med “före Bornholmsmodellen”
 • Kompetensutveckling inom specialpedagogik för medarbetare
 • Pedagoghundar och läshundar
 • Aktiva raster med trivselledare, aktivitetsteam och skolgårdslärare
 • Demokrati och värdegrund i förskolan
 • Toleransprojektet tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet

Sidan uppdaterades: