Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi forskar och medverkar i forskning

Våra samarbeten

Myrsjö rektorsområde får nästan varje vecka förfrågningar om att delta i olika typer av samarbeten från externa aktörer. Vi är noga med att de projekt och samarbeten som vi går in i ska gynna barns och elevers lärande och svara mot behov som har kommit fram i vårt systematiska kvalitetsarbetet.

Nedan kan ni ta del av olika samarbeten och forskningsprojekt som genomförts eller som pågår på våra förskolor och skolor.

 • Övningsskola för lärarstudenter från Stockholms universitet.
 • Kompetensutveckling för att skapa positiva lärmiljöer inom forskningsprojektet IBIS tillsammans med Uppsala universitet
 • Samarbete med Gyeongnam Office of Education (GOE) i Sydkorea gällande utbyte av elever och skolledare
 • Vänskola i Nice inom EU-samarbetet Erasmus+
 • Digital kommunikation i skolans värld tillsammans med Malmö universitet
 • Deltagande i studie om språkutvecklande arbetssätt i förskolan under ledning av Ann S. Pihlgren, som är fil. dr. i pedagogik och forskningsledare i Ignite Research Institute
 • Projekt med Stockholms universitet om autism i förskolan
 • Deltagande i Skolverkets satsning “Samverkan för bästa skola” som stöttning till skolor som behöver hjälp med att utveckla sin verksamhet.
 • Toleransprojektet tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.
 • Arbete med respekt och självrespekt för elever i samarbete med Polarna i Nacka kommun.

Utvecklingsprojekt inom kvalitetspriset “Fjädern” tillsammans med Nacka kommun och Skolporten som belönar utvecklande och innovativ undervisning där forskningsbaserade metoder används:

Sidan uppdaterades: