Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trygghet och trivsel

Vi fördömer mobbning och arbetar kraftfullt för att förebygga och verka för att eleverna är goda kamrater – Myrsjöandan!

På Myrsjöskolan gäller nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Personalen och skolledningen ansvarar för att förebygga och motverka detta.

Förebyggande program och handlingsplaner talar om hur skolans personal och elever ska gå till väga när någon känner sig kränkt eller diskriminerad finns och revideras varje år.

Två trygghetsgrupper består av personal från F-6 och 7-9 och ansvarar för att åtgärder vidtas när information om diskriminering och kränkningar kommer till gruppens kännedom.

I alla klasser finns utbildade kamratstödjare som ska vara goda förebilder och med stöd av trygghetsgrupperna identifiera om någon blir illa behandlad eller ensam.

Läs mer i vår årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling. (PDF-dokument, 228 kB)

Sidan uppdaterades: