Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

NMKFF styrelse och konsertgeneraler

NMKFF styrelse 2022-2023

Mattias Lindberg, Ordförande
Fredrik Nygren, Revisor

Anna Thurdin Hedblad, Kassör
Ia Lundqvist Pettersson (4Ma)

Anna Thurdin Hedblad (4Mi)

Linda Heggestad (5Ma)

Louise Canemyr (5Mi)

Susanne Franzon (6Ma)

Sara Trus (6Mi)

Henrik Selin, Anders Hasselroth (7Ma/7Mb)

Mattias Örnulf (8Ma)

Luc Meunier (8Mb)

Louise Canemyr (9Ma)

Matz Arnesson (9Mb)
Fredrik Nygren Revisor

Föräldraföreningens styrelse i Nacka Musikklasser är en ideell intresseförening som vill arbeta och stötta musikklassernas intressen, stödja elevernas musikintresse, trivsel och gemenskap mellan varandra. Styrelsen vill också verka för ett gott samarbete mellan föräldrar/elever och lärare/skolpersonal, både vid Järla och Eklidens skolor.

NMK konsertgeneraler

Therese Sundberg (Höstkonsertgeneral)
Linda Heggestad (Luciageneral)
Matilda Axlind (Luciageneral)
Marit Emanuelsson (Vårkonsertgeneral)
Cecilia Eliasson (Vårkonsertgeneral)
Linn Hallqvist (Fikageneral)

NMK Maratongeneral Dan Smidt

Våra generaler planerar och presenterar logistik och bemanning av de klassföräldrar som stöttar våra konserter. De sköter kontakten med hjälpföräldrar och ger också stöttning i praktiska föräldrauppdrag inför en konsert.

Sidan uppdaterades: