Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om vår satsning på kompetensutveckling

Nackas kommunala skolor och förskolor gör en satsning på kompetensutveckling för dig som arbetar som barnskötare.

Du som arbetar som barnskötare har en mycket viktig uppgift att tillsammans med förskollärarna arbeta med undervisning efter den nya läroplanen för förskolan. Och nu vill vi ge dig chansen att vidareutvecklas i din roll.

Satsningen riktar sig till dig som:

  • Jobbar som outbildad barnskötare men vill bli barnskötare.
  • Är barnskötare och vill kompetensutveckla dig genom enstaka kurser.
  • Är barnskötare och vill utbilda dig till förskollärare.

Projektorganisation

Nackas kommunala skolor och förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare med professionella, stolta och engagerade medarbetare. Därför har Nackas kommunala skolors och förskolors ledning beslutat att genomföra den här satsningen som startade höstterminen 2020 och pågår fortfarande.

Projektledare är Elisabeth Lindberg och Marta Espinoza.
Styrgrupp och referensgrupp: I styrgruppen ingår fyra biträdande rektorer förskola. I referensgruppen ingår barnskötare, förskollärare och särskilt yrkesskickliga förskollärare.

Samarbetspartners är Uppsala universitet och Addera kompetens som erbjuder gymnasial vuxenutbildning till barnskötare och elevassistent.

Sidan uppdaterades: