Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Medverkan i forskning

Forskning och utvecklingsarbeten i samarbete med högskolor och universitet

.

STLS - ämnesdidaktisk forskning

STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms universitet och några skolhuvudmän i Stockholm län där Nacka ingår. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet.

Från Nacka medverkar lärare från Järla skola åk 4-6 och Eklidens skola åk 7-9 i ämnesdidaktiska projekt i engelska och matematik.

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Ansök om medel för ämnesdidaktiska projkt inom STLS här: http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/ansok-om-medel-for-amnesdidaktiska-projekt-inom-stls/

Läs mer om STLS: http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/

Kontaktperson och samordnare, utbildningsstrateg jonatan.lannemar@nacka.se

ULF - Utveckling, lärande, forskande

ULF är ett nationellt projekt där regeringen har gett ett uppdrag till fyra lärosäten (Uppsala, Umeå, Karlstad och Göteborg) att skapa modeller för praktiknära forskning.

Nackas kommunala skolor deltar i detta projekt där vi skapar en samverkansmodell för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Våra lärare ska genom ULF-projektet ges möjlighet att utifrån sin egen undervisning bedriva forskning.

Projektet är ett försök att ge lärarna mer makt över vad som är viktigt att beforska och att relationen lärare, elev och kursplan mer kommer i fokus i forskningen.

Projektet pågår till 2021.

Läs mer om ULF: www.ulfavtal.se

Ta kontakt med Jonatan Lannemar om du vill veta mer: jonatan.lannemar@nacka.se

Ifous Bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige?

Dessa och andra frågor skulle projkektet Ifous Bygga skola svara på.

Man har utvärderat en del skolmiljöer i flera kommuner för att ta med sig erfarenheterna vid nybyggnation. I Nacka deltog Sickla skola och Stavsborgsskolan.

Projektet leddes av en arkitekt och forskare från Gävle högskola och är ett samarbete mellan fyra skolhuvudmän. Vill du läsa mer finns slutrapporten och mer information här.

10 min

Kontaktperson, utbildningsstrateg ann.sundman.brott@nacka.se

DIGITAKTIK - DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN

Digitaktik är ett forskningsprojekt som studerar hur aktiviteter med digitala verktyg i förskolan kan utvecklas för att främja barns utveckling och lärande i tidig matematik. Målet är att alla barn ska börja skolan med förutsättningar att kunna tillgodogöra sig undervisningen i matematik.

Forskare tillsammans med förskollärare i Nacka undersöker hur ett funktionellt pedagogverktyg kan utformas för att stötta förskollärares arbete med lärandemålen för såväl barngruppen som för individuella barn. Projektet vill också utveckla kunskap om hur digitala lärspel kan bidra till synliggörande och uppnående av målen för matematisk förmåga i styrdokumenten.

Projektet leds av forskare från Stockholms Universitet med medel från Vetenskapsrådet. Projektet startade 2015 och går nu 2019 in en andra fas.

Om projektet DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan på Stockholms Universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga instiututionen.

FÖRSKOLEDIDAKTISKA RUM FÖR SPRÅK OCH NEUROVETENSKAP

Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap är ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra.

Projektet ska bland annat svara på frågan: Vad uppstår i mötet mellan förskolans praktiker och kunskap om hjärnans utveckling och förändring?

Projektet startade 2015 och leds av Hillevi Taguchi och Anna Palmer vid Stockholms universitet. Beskrivs längre ner på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholm unversitet

Mer information finns på den här sidan.

Presention av innehållet i träffarna 2015-2018 finns här: Förskoledidaktiska rum_Nacka-Stockholms Universitet.2015-2018. 2018-09-16.pdf

Kontaktperson och samordnare, utbildningsstrateg Ann Sundman Brott

Hjärnvägar i förskolan

Forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan pågick under fyra år 2015-2018. Arton av Nackas kommunala förskolor ingick i projektet. Forskningen leddes av bland andra Hillevi Lenz Taguchi och Tove Gerholm vid Stockholms universitet. Under 2019 kommer resultaten av forskningen att presenteras.

SEMLA var en metod vi jobbade med i Hjärnvägar. Finns att läsa om på Skolverkets sida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-inflytande-i-utvardering-och-dokumentation-i-forskolan

Om Hjärnvägar i förskolan på Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktperson, utbildningsstrateg ann.sundman.brott.@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.