Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Digitalt lärspel utvecklar förskolebarns matematiska förmåga

Nackas kommunala förskolor har sedan 2018 deltagit i forskningsprojektet Digitaktik. Projektet är nu inne på sitt sista år och den empiriska delen har avslutats.

Projektet Digitaktik utvecklar ett pedagogiskt verktyg kopplat till det digitala lek- och lärspelet ”Magiska Trädgården”. Genom spelet och det pedagogiska verktyget ska förskollärare och barnskötare kunna följa och stötta barns tidiga utveckling i matematik. Förhoppningen är att spelet och verktyget så småningom ska användas av alla förskolor i landet och därmed ge alla barn en god grund inför skolans undervisning i matematik.

Digitaktik är ett samverkansprojekt mellan Stockholms, Lunds och Linköpings universitet som finansieras av Skolforskningsinstitutet. Projektet samarbetar även med internationella forskare.

Från Nackas kommunala förskolor har utbildningsstrateg Ann Sundman Brott varit ansvarig och två särskilt yrkesskickliga förskollärare, Sanna Hagås och Ann-Charlott Ring, har ingått i projektgruppen. Dessutom har en rad pedagoger från olika förskolor varit med, framför allt i projektets inledande arbete med att ta fram pedagogverktyget och i arbetet med att genomföra pilotstudien. Spelet och verktyget har sedan testats på bred front i Södertälje kommun.

Den empiriska delen av forskningsprojektet avslutades den 24 maj med en konferens då forskningsprojektets utveckling presenterades för alla som varit inblandade i Nacka och Södertälje.

bild-projektledarna-maj-2022-670x400.jpg
Bild från avslutningskonferensen 24 maj: Magnus Haake, fil. dr. Lunds universitet, Agneta Gulz, professor, Lunds universitet och projektledare Susanne Kjällander, fil dr. Stockholms universitet.

Läs mer om Digitatik på Stockholms universitets webbplats.
De tecknade djuren är från spelet Magiska trädgården.

Sidan uppdaterades: