Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

PEAK i Nacka

PEAK är energietik och hållbar utveckling

PEAK - arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

PEAK - vill öka elevers medvetenhet om energi och hållbar utveckling.

PEAK - vill skapa ett långsiktigt ”energietiskt” förhållningssätt hos elever, lärare och föräldrar.

PEAK - ger lärare arbetsredskap för att undervisa om energi, elektricitet och hållbar utveckling för att skapa medvetenhet hos elever om vikten av att spara energi.

PEAK i Nacka idag

Vi har återkommande nätverksträffar med alla PEAK-ansvariga från alla PEAK-skolor. Under läsåret träffas vi och diskuterar hur vi bäst använder och utvecklar arbetet inom Teknik, NO och hållbar utveckling genom PEAK. Det känns extra viktigt då miljöperspektivet är framskrivet i kapitel 1 i Lgr 22.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

  • Vi ser till att alla skolor har tillgång till en PEAK-låda med innehåll för att kunna genomföra laborationer kopplade till energi och elektricitet.
  • Vi tillhandahåller även en utbildning för alla 1-6-lärare i Nacka kommun då de får möjlighet att bekanta sig med materialet samt lära sig om energi, elektricitet och hållbar utveckling.
  • Vår lärarhandledning är anpassad till Lgr22.
  • Varje vår genomför vi ett gemensamt event för alla F-6-skolor i samband med Earth hour. En del år visar vi upp elevarbeten i Nacka stadshus eller Dieselverkstaden.
  • Vi har vid flera tillfällen arrangerat en konferens för PEAK-lärare och rektorerna på deras skolor. Under konferensen utvecklar vi arbetsmetoder och dokument runt PEAK. Vi ser också till att alla får input genom externa föreläsare från t ex olika energibolag, Energimyndigheten samt Håll Sverige rent.

PEAK framåt

Vi vill att PEAK blir en naturlig del för alla elever i åk 1-6.
Vi vill även att alla F-6 skolor i Nacka kommun ska jobba med PEAK samt att sprida tankarna till år 7-9. Vi vill upprätthålla vårt samarbete med Kalifornien för att få med det globala perspektivet.

Fördelar med Peak

PEAK-nätverkets styrka är att kunna sprida goda erfarenheter och arbetssätt mellan skolor i Nacka. Vi ser att skolor och lärare blir inspirerade av varandra och på detta sätt lättare kan arbeta med PEAK och hållbar utveckling tillsammans med sina elever. Vi har genom nätverket av lärare ett forum att sprida goda exempel i Nacka kommun.

Vi håller oss uppdaterade inom energiområdet. Vi ser till att PEAK-arbetet fokuserar på skolans uppdrag enligt Lgr22 samt har målet inställt på att utveckla elevernas förmågor i främst ämnena fysik och teknik. Genom arbetet med PEAK i skolan påverkar eleverna sina föräldrar hemma i att spara el.

Sidan uppdaterades: