Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompetenskalender för förskola och skola

Här hittar du utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och andra kompetenshöjande insatser för dig som jobbar inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Du som anordnar kompetensutveckling kan själv lägga in utbildningen via formuläret "Tipsa oss om evenemang" här på sidan. Behöver du stöd? Det finns en instruktion i Nacka Academy: www.nacka.se/nackaacademy
Filtrera evenemang
Föreläsning: Att arbeta med stödjande strukturer för att främja studiero och öka skolnärvaro

Välkomna till en inspirationsföreläsning som tar avstamp i tydliggörande pedagogik och hur man kan tydliggöra lärmiljön för barn och elever.

Föreläsning: Språkstörning och matematik. Hur kan undervisningen utvecklas för elever med språklig sårbarhet i grundskola och gymnasium? Steg 1-2.

Vad är språkstörning och språklig sårbarhet och vilka konsekvenser kan det medföra ? Vad är särskilt utmanande i matematiken för elever med språkstörning? Vilka pedagogiska strategier stöttar lärandet och utvecklingen?

Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som bygger på inlärningspsykologi och syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden.

Förskolekonferens ”Framtidens förskola”

Förskolekonferens ”Framtidens förskola”

Förskolekonferens ”Framtidens förskola” 4 oktober 2023. Tema: Främja och förebygga barns psykiska hälsa.

Föreläsning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos förskolebarn

Föreläsning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos förskolebarn

En föreläsning om språkstörning och språklig sårbarhet hos förskolebarn. Under föreläsningen behandlas bland annat språkets beståndsdelar, vad diagnosen språkstörning innebär, språkstörning i relation till flerspråkighet samt språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar. Även språkstörningens konsekvenser för förskolebarnet tas upp och vi pratar tillsammans om anpassningar och stöd i förhållningssätt samt i lärmiljön. 

Didaktiska utmaningar i NO-ämnena

Didaktiska utmaningar i NO-ämnena

Under hösten erbjuds lärare för åk 1-6 i Nackas kommunala skolor två tillfällen för kompetensutveckling i naturvetenskap. Träffen leds och arrangeras av Naturvetenskapligt centrum - NTA och PEAK.

Sidan uppdaterades: