Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompetenskalender för förskola och skola

Här hittar du utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och andra kompetenshöjande insatser för dig som jobbar inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Du som anordnar kompetensutveckling kan själv lägga in utbildningen via formuläret "Tipsa oss om evenemang" här på sidan. Behöver du stöd? Det finns en instruktion i Nacka Academy: www.nacka.se/nackaacademy
Filtrera evenemang
Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

Vid fyra tillfällen lär du dig grunderna i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Vi lär oss ett basordförråd och går igenom de ord som du och din verksamhet behöver. Vi pratar om metodiken och användningsområden av TAKK.

Föreläsning: Animerade serier i min engelskundervisning

Stella Savvidou, lärare i årskurs 4-6 på Boo gårds skola, föreläser om hur hon använder det digitala verktyget Creaza för att skapa animerade serier som en del av sin engelskundervisning.

Utbildning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos elever i grundskola och gymnasium

Vad är språkstörning och språklig sårbarhet och vilka konsekvenser kan det medföra i skolans olika stadier? Hur kan vi hjälpa elever med språkliga svårigheter att ta till sig mer av klassrumsundervisningen, att kunna visa sina kunskaper och att få en ökad delaktighet och självständighet i skolan genom språkligt stödjande undervisning?

Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som bygger på inlärningspsykologi och syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden.

Föreläsning: Våga vara nyfiken!

Föreläsning: Våga vara nyfiken!

Helena Pålsson, biträdande rektor och förstelärare, och Lovisa Östberg, speciallärare, på Sigfridsborgs skola föreläser om hur deras skola har utvecklat förståelsen och verksamheten för att möta varje unik elev.

Föreläsning: Få till det med ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer i alla ämnen

Anders Lundén Spörndly, skolkurator på Orminge skola och Björknässkolan, föreläser om tanken bakom expanderingen av sexualkunskapen i Lgr22, hur implementeringen och undervisningen bör (och inte bör) gå till och vad den bör innehålla.

Sidan uppdaterades: