Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompetenskalender för förskola och skola

Här hittar du utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och andra kompetenshöjande insatser för dig som jobbar inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Du som anordnar kompetensutveckling kan själv lägga in utbildningen via formuläret "Tipsa oss om evenemang" här på sidan. Behöver du stöd? Det finns en instruktion i Nacka Academy: www.nacka.se/nackaacademy
Filtrera evenemang
Utbildning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos elever i grundskola och gymnasium

Vad är språkstörning och språklig sårbarhet och vilka konsekvenser kan det medföra i skolans olika stadier? Hur kan vi hjälpa elever med språkliga svårigheter att ta till sig mer av klassrumsundervisningen, att kunna visa sina kunskaper och att få en ökad delaktighet och självständighet i skolan genom språkligt stödjande undervisning?

Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som bygger på inlärningspsykologi och syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden.

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

Vid fyra tillfällen lär du dig grunderna i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Vi lär oss ett basordförråd och går igenom de ord som du och din verksamhet behöver. Vi pratar om metodiken och användningsområden av TAKK.

Föreläsning: Animerade serier i min engelskundervisning

Stella Savvidou, lärare i årskurs 4-6 på Boo gårds skola, föreläser om hur hon använder det digitala verktyget Creaza för att skapa animerade serier som en del av sin engelskundervisning.

Föreläsning: Våga vara nyfiken!

Föreläsning: Våga vara nyfiken!

Helena Pålsson, biträdande rektor och förstelärare, och Lovisa Östberg, speciallärare, på Sigfridsborgs skola föreläser om hur deras skola har utvecklat förståelsen och verksamheten för att möta varje unik elev.

Föreläsning: Få till det med ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer i alla ämnen

Anders Lundén Spörndly, skolkurator på Orminge skola och Björknässkolan, föreläser om tanken bakom expanderingen av sexualkunskapen i Lgr22, hur implementeringen och undervisningen bör (och inte bör) gå till och vad den bör innehålla.

Föreläsning: Skönlitteratur i undervisningen - mod och metod för arbete med läsning i klassrummet

Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium, ger en praktiskt orienterad föreläsning om hur du kan arbeta med skönlitteratur i högre utsträckning i ditt klassrum.

Kurs för förskolan: Före Bornholm - att arbeta språk-, läs- och skrivförberedande med förskolebarn

Kursens syfte är att bidra till fördjupad kunskap om hur man som personal i förskolan kan arbeta språkutvecklande med alla barn, i språksamlingar såväl som i alla vardagssituationer och under hela förskoledagen. Kursen ger både teoribakgrund och praktik - konkreta verktyg att använda i den dagliga verksamheten. Samtal kring kurslitteraturen och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra förskolor är också viktiga delar av kursen.

Föreläsning: Ipad, Apple-TV och Google Classroom i matematikundervisningen

Annelie Adolfsson och Tove Wållberg, lärare i matematik, NO och teknik i årskurs 4-6 på Järla skola, visar hur de använder Ipad med penna och Apple-TV i undervisningen samt hur veckans arbete sparas i Google Classroom.

Nätverksträffar i matematik

Nätverksträffar i matematik

Under läsåret 22/23 genomför Välfärd skola nätverksträffar i matematik för lärare i årskurs 1-6 med det övergripande temat likvärdig utbildning och bedömning utifrån LGR22. Det blir två gemensamma träffar för lärare i årkurs 1-6 enligt önskemål vid utvärderingarna vt -22, därutöver separata träffar för nätverken 1-3 och 4-6 senare under vt -23. Den första nätverksträffen äger rum den 1 december och den andra träffen den 16 februari.

Föreläsning: Digitala verktyg i matematikundervisningen

Helena Kvarnsell, förstelärare och lärare i matematik, NO och teknik, i årskurs 7-9 på Björknässkolan, föreläser om hur man lyckas med digitala verktyg i matematikundervisningen.

Föreläsning: Från uppgifts- till lärandebaserad undervisning

Peter Habbe, lektor i samhällskunskap och sociologi på YBC, föreläser om hur en undervisningsdesign baserad på kognitionsvetenskapliga strategier leder till ett fördjupat ämneslärande för eleverna som gör att de minns det vi vill lära dem.

Sidan uppdaterades: