Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kompetenskalender för förskola och skola

Här hittar du utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och andra kompetenshöjande insatser för dig som jobbar inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Du som anordnar kompetensutveckling kan själv lägga in utbildningen via formuläret "Tipsa oss om evenemang" här på sidan. Behöver du stöd? Det finns en instruktion i Nacka Academy: www.nacka.se/nackaacademy
Filtrera evenemang
En studiedag om rörelse för hela skolan - Beställningsbar kurs

En studiedag om rörelse för hela skolan - Beställningsbar kurs

Rörelse under hela skoldagen har stora positiva effekter på hälsa och lärande. Vi visar dig hur du med små, enkla medel kan stimulera rörelselusten under hela skoldagen, både inne och ute.

Livräddande första hjälpen - Beställningsbar kurs

Livräddande första hjälpen - Beställningsbar kurs

Behöver din personal fortbildning i Livräddande första hjälpen? Då kommer vi ut till din skola för en kurs. I kursen ingår: Grundläggande hjärtlungräddning - HLR – Genomgång av hur en hjärtstartare fungerar och Luftvägsstopp hos barn och vuxna. Kursen kan även skräddarsys efter behov.

Autism i skolan – en kurs för pedagoger och resurspersoner i grundskolan

Autism i skolan – en kurs för pedagoger och resurspersoner i grundskolan

Många pedagoger och resurspersoner i skolan möter elever med autism varje dag. Den här kursen vänder sig till dig som är i behov av grundläggande kunskap om autism eller dig som vill repetera och fördjupa din kunskap.

Kurs: TAKK tecken som stöd

Kurs: TAKK tecken som stöd

Vid fyra tillfällen lär du dig grunderna i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Du som redan kan en del får påbyggnad. Vi går igenom de ord som du och din verksamhet behöver och pratar om metodiken och användningen av TAKK.

Workshop: Praxisalfabetet och handalfabetet

Workshop: Praxisalfabetet och handalfabetet

Möt praxisalfabetet och handalfabetet och lär dig metodiken. Att höra bokstavsljud, att koppla fonem till grafem kan vara mycket svårt för en del elever, men så viktigt att komma igång med. En hjälp kan vara att ge fler kanaler för perceptuell bearbetning än den auditiva. Med Praxisalfabetet och handalfabetet får man använda synen och känseln också. All förstärkning, och olika slags förstärkning hjälper till vid inlärning. Kom på workshop hos oss och lär dig metoden med Praxis- och handalfabetet!

Kurs om pedagogisk utredning och åtgärdsprogram

Kurs om pedagogisk utredning och åtgärdsprogram

I skolan finns krav på att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd och formulera åtgärder, men hur får man dokumentationen att bli ett effektivt arbetsverktyg i det dagliga skolarbetet?

Autism i skolan – en kurs för pedagoger och resurspersoner i grundskolan

Autism i skolan – en kurs för pedagoger och resurspersoner i grundskolan

Många pedagoger och resurspersoner i skolan möter elever med autism varje dag. Den här kursen vänder sig till dig som är i behov av grundläggande kunskap om autism eller dig som vill repetera och fördjupa din kunskap.

Utbildning i motorisk screening och motorisk träning i förskola och skola

Utbildning i motorisk screening och motorisk träning i förskola och skola

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i förskola eller skola och som vill lära sig mer om motorisk träning och motorikobservationer i förskola och skola. En motorisk screening genomförs genom observation av barnen under ett eller flera lekfulla rörelsepass i syfte att kartlägga de barn som har motoriska brister eller svårigheter.

Fortbildning i observationsmaterialet TRAS – Tidig Registrering Av Språkutveckling

Fortbildning i observationsmaterialet TRAS – Tidig Registrering Av Språkutveckling

TRAS är ett observationsmaterial som ger information om barns språkutveckling och är avsett att användas av personal i förskolan. TRAS kan användas för barn i åldrarna 2-5 år, men även för äldre barn som befinner sig på en tidigare utvecklingsnivå.

Kurs: Det goda samtalet i skolan - hur går det till?

Kurs: Det goda samtalet i skolan - hur går det till?

I rollen som lärare ingår en rad olika samtal och möten med vårdnadshavare. De har olika syften och kan ibland upplevas utmanande. Långt ifrån alla möten är enkla att genomföra. I denna kurs vill vi tillsammans med deltagarna utforska vad som kan bli svårt och vilka strategier som kan vara till hjälp i mötet. Vad definierar ett gott samtal och vad är det som gör att det ibland blir så svårt?

Föreläsning: Språkstörning – vad är det?

Föreläsning: Språkstörning – vad är det?

En föreläsning om funktionsnedsättningen språkstörning. Under föreläsningen behandlas bland annat språkets beståndsdelar, vad diagnosen språkstörning innebär, språkstörning i relation till flerspråkighet samt språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar. Även språkstörningens konsekvenser för barn/elever tas upp och vi pratar tillsammans om anpassningar och stöd i vardagen samt i lärmiljön.

Föreläsning: Språkstörning – vad är det?

Föreläsning: Språkstörning – vad är det?

En föreläsning om funktionsnedsättningen språkstörning. Under föreläsningen behandlas bland annat språkets beståndsdelar, vad diagnosen språkstörning innebär, språkstörning i relation till flerspråkighet samt språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar. Även språkstörningens konsekvenser för barn/elever tas upp och vi pratar tillsammans om anpassningar och stöd i vardagen samt i lärmiljön.

Sidan uppdaterades: