Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Shaju Kohinoor är ny rektor för Skuru-Duvnäs rektorsområde

Nackas kommunala skolor och förskolor välkomnar Shaju Kohinoor till tjänsten som rektor för Skuru-Duvnäs rektorsområde. Som rektor för rektorsområdet blir han strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen i fyra skolor och fem förskolor. Hur känns det inför det nya jobbet?

– Det känns otroligt roligt! Det är med stor förväntan som jag tar mig an det här viktiga uppdraget. Det är ett stort förtroende som jag har fått. Jag har höga förväntningar på mig själv och på Nacka kommun som skolkommun. Jag vet att ni gör skola bra!

Shaju har tidigare arbetat som biträdande rektor i Botkyrka kommun och Stockholms stad samt som rektor i Haninge kommun. Han har även arbetat som förändringsledare i ett kommunövergripande projekt i Stockholms stad som handlade om att stötta skolledare med att analysera och utveckla processer med målet att höja elevernas resultat.

– Under den tiden omvärldsspanade jag en del, bland annat på Nacka. Min bild är att man i Nacka vet vad man vill med skolan. Det finns tydligt utstakade visioner. Det kännetecknar egentligen hela Nacka kommun. Nacka har så länge jag kan minnas, varit i ropet på något sätt, utmanat och haft en tanke, säger Shaju.

I grunden är Shaju lärare i idrott och hälsa samt i biologi och har jobbat som lärare i många år. Under sin studietid gjorde han sin utbildningsförlagda praktik på Älta skola och Myrsjöskolan i Nacka. Han har även gått rektorsprogrammet vid Uppsala universitet. Shaju berättar att det var under uppväxttiden i Uppsala som insikten om att bli lärare började ta form:

– Jag var ganska livlig och en dag i högstadiet tog min idrottslärare in mig på sitt arbetsrum. Jag trodde att jag skulle få skäll för något men i stället frågade han mig om jag inte funderat på att bli idrottslärare. Där såddes kanske ett frö. Jag har haft ynnesten att ha bra lärare under alla år, lärare som har varit fantastiska förebilder.

Som ett exempel på att Nacka tänker nytt och utmanar nämner Shaju organisationen med rektorsområden. Det var just möjligheten att få ett övergripande ansvar för ett rektorsområde som lockade honom att söka sig till Nacka. Att få arbeta strategiskt i en ledningsgrupp och med medarbetare som tar hand om och utbildar barn hela vägen från förskola till årskurs nio.

– Jag ser fram emot att få lära känna Nacka som skolkommun. Det ska bli en intressant och spännande utmaning att se vad jag med min bakgrund kan bidra med. Inledningsvis behöver jag sätta mig in i verksamheten ordentligt. Jag har redan läst in mig en del. Skolorna och förskolorna har fina resultat vad gäller trygghet, trivsel och kunskap och många vårdnadshavare är nöjda. Det är viktigt att titta på styrkorna, att se vad vi ska fortsätta att göra, och att ta tag i de utvecklingsområden som finns, säger Shaju.

OM SKURU-DUVNÄS REKTORSOMRÅDE
Skuru-Duvnäs rektorsområde leds och styrs av en rektor som är strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen inom hela rektorsområdet. Rektorsområdet har verksamhet från förskola till årskurs nio. I rektorsområdet ingår Ektorps skola, Skuru skola, Saltsjö-Duvnäs skola, Borgvallaskolan, Utskogens förskola, Skogsstigens förskola, Skuru förskola, Saltängens förskola och Långsjöns förskola. Våren 2022 hade rektorsområdet 1 000 elever, 458 förskolebarn och 243 årsarbetare.
Läs mer på www.nackaskommunalaskolor.se

Sidan uppdaterades: