Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grattis Vilans förskola till Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen 2022!

Ami Öhman med medarbetare och skyddsombud på Vilans förskola har fått Nacka kommuns Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2022.

4052-arbetsmiljöpriset-2022-360x300-1.jpgSå här lyder motiveringen:

Ami Öhman med medarbetare och skyddsombud driver ett proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete där hälsa är i fokus. Dialog, delaktighet, inflytande och samarbete där medarbetarna arbetar tillsammans och inte bara samtidigt är framgångsfaktorer som resulterat i nöjda medarbetare och en uppskattad förskoleverksamhet. Genom hälsocafé med hälsoinspiratör, hälsorum för energipåfyllnad och vila samt regelbundna stegtävlingar som inspirerar till rörelse skapas bra arbetsförutsättningar som bidrar till låg sjukfrånvaro.

Vilans förskola har mycket bra resultat för indikatorerna för Nacka som attraktiv arbetsgivare och för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Flertalet medarbetare är ambassadörer och rekommenderar Nacka som arbetsgivare. Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) ligger på en hög nivå. 100 procent av medarbetarna trivs med arbetsuppgifterna, är insatta i arbetsplatsens mål och ser fram emot att gå till arbetet.

Ami Öhman med medarbetare och skyddsombud är förebilder med sina hälsofrämjande initiativ som genomsyrar det proaktiva systematiska arbetsmiljöarbetet och uppmärksammas därför med Nacka kommuns Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2022.

Sidan uppdaterades: