Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor startar två resursskolor

Den 31 januari fick Nackas kommunala skolor klartecken att starta två resursskolor med inriktning mot autismspektrumtillstånd. Resursskolorna planeras att starta i liten skala hösten 2023.

I juli 2022 infördes resursskola som ett begrepp i skollagen och en rad bestämmelser som reglerar verksamheten. En resursskola är en skolenhet där utbildningen enbart är till för elever i behov av särskilt stöd och där det särskilda stödet kan vara inriktat mot en viss elevgrupp. I och med lagändringen finns nu förutsättningar för att driva resursskolor i kommunal regi och den 31 januari fattade Nacka kommun beslut om att Nackas kommunala skolor får starta två mindre resursskolor, med inriktning mot autismspektrumtillstånd för årskurserna 1–9, till hösten 2023.

Resursskolorna byggs upp under våren

Nackas kommunala skolor inleder nu arbetet med att etablera de två resursskolorna. Det som är klart är att Skuru-Duvnäs resursskola ska finnas i Skuru skolas lokaler. I Orminge skola är ambitionen att omvandla en befintlig särskild undervisningsgrupp till Myrsjö resursskola. Uppskattningsvis kommer det sammantaget att finnas cirka 15–20 lediga platser till hösten 2023. Skuru-Duvnäs resursskola beräknas successivt kunna utöka sin verksamhet.

Ansökningsprocessen är ännu inte fastställd

Det är ännu inte möjligt att ansöka till resursskolorna utan antagningskriterier kommer att utarbetas under våren 2023. Resursskolors verksamhet är en form av särskilt stöd och det är huvudmannen som kommer att ansvara för att bedöma om en elev är i behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder. Beslutet ska grunda sig på en dokumentation av elevens behov av särskilt stöd och ett åtgärdsprogram från tidigare skola.

Sidan uppdaterades: