Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Monika Neuman - ny chef för Barn och elevhälsan

Efter 19 år i Nackas kommunala skolor tillträder Monika Neuman i rollen som chef för Barn och elevhälsan i Nacka kommun. Monika efterträder Ylva Bandmann Holmberg som går i pension. Barn och elevhälsan har ett viktigt uppdrag och arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att alla barn och elever ska klara sina kunskapsmål och ha en god både fysisk och psykisk hälsa.

Barn och elevhälsans 25 år i Nacka kommun

I en tid där många barn och elever upplever en ökad oro och stress är betydelsen av barn och elevhälsans arbete oerhört viktigt. Från att ha arbetat separat inom varje profession har verksamheten idag utvecklats med ett ökat samarbete och en bredare syn på elevers välbefinnande och utveckling. Verksamheten består idag av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer, logopeder och specialpedagoger. Deras unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper så att samarbetet med förskola, grundskola och gymnasium främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Erfaren ledare tar över stafettpinnen

Monika kommer senast från rollen som rektor i Södra Boo rektorsområde och blev utnämnd till årets kvalitetschef 2016. Hon är nyfiken som person och har länge arbetat nära Barn och elevhälsan. Nu ser hon fram emot att få fortsätta arbetet med att sätta elevhälsan i fokus.

Hur känns det att börja den nya rollen?

– Det känns jättespännande! En god hälsa är nödvändigt för lärande och att få leda en hälsofrämjande skola 2023 känns fantastiskt.

Du har arbetat länge i kommunen. Vad är det med Nacka som gör att du trivs så bra?

– Som politiskt styrd organisation är Nackas politiker bra på att sätta fokus på vad det är som förväntas, och vad vi ska göra. Sedan får vi fokusera på hur vi genomför och organiserar oss. Vi delegerar till lägsta effektiva nivå. Det gör att jag stormtrivs i Nacka.

Barn och elevhälsan i Nacka fyllde nyligen 25 år. Du har varit med en stor del av utvecklingen. Hur har utvecklingen sett ut?

– En stor förändring är att vi idag fokuserar mer på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Vi arbetar mer tvärprofessionellt sedan den nya skollagen från 2011.

Hur ser den närmaste tiden ut och vad är det första du kommer att göra?

– För mig kommer det först handla om att lära känna verksamheten och hur vi organiserar oss på bästa sätt när vi växer som kommun. Jag kommer även att fokusera på att välkomna Skolfam (Skolstöd för barn i familjehem) till enheten som tidigare har legat under socialtjänsten.

Ylva lämnar över efter 32 år i kommunen

Ylva Bandmann Holmberg har varit chef för Barn och elevhälsan i 11 år. Under den tiden har verksamheten arbetat med många stora frågor som bland annat skolfrånvaro och samverkan mellan olika enheter inom kommunen samt med regionen. Hon har även arbetat som specialpedagog och rektor i Nacka kommun sedan 1991. Hon känner vemod över att sluta samtidigt som det känns väldigt bra att få lämna över den viktiga verksamhet hon brunnit för i trygga händer.

– Jag kommer att sakna mina medarbetare och kollegor samt engagemanget allra mest, känslan av att vi gör någonting viktigt varje dag, säger Ylva.

Video - Möt Barn och elevhälsan

Barn och elevhälsan sätter elevernas hälsa i första rummet. För om en elev mår bra är det lättare att lära sig. Här berättar barn- och elevhälsan på Sigfridsborgs skola om hur de i sina olika professioner samarbetar runt eleverna.

Bildtext: Ylva Bandmann Holmberg och Monika Neuman vid Barn och elevhälsans 25-årsfirande i Nacka Stadshus.

Sidan uppdaterades: