Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Nu är Nackas nya resursskolor invigda!

I augusti öppnade Nackas kommunala skolor sina första resursskolor. Den 15 september var det högtidlig invigning av Myrsjö resursskola och igår den 21 september klipptes det symboliska bandet på Skuru-Duvnäs resursskola.

I juli 2022 blev resursskola ett begrepp i skollagen. En resursskola är till för elever i behov av särskilt stöd och stödet kan vara inriktat mot en viss elevgrupp. Den 31 januari i år fick Nackas kommunala skolor klartecken att starta två mindre resursskolor med inriktning mot autismspektrumtillstånd för årskurserna 1–9.

- Äntligen har det blivit verklighet, det som vi pratat om i flera år, att ha riktade skolor. Jag är så glad över att vi nu förverkligar det. Jag drivs av tanken att skolan verkligen ska vara till för alla elever. Det här är ett steg mot att det verkligen kan bli så, att vi anpassar oss och hittar metoder som passar var och en, säger Einar Fransson, skolchef för Nackas kommunala skolor och förskolor.

Under våren har ett intensivt arbete pågått med att anpassa lokaler, bemanna, ta fram antagningskriterier och en e-tjänst för ansökningar. På invigningen berättade Kajsa Geijer, som är biträdande rektor, att uppbyggnaden av Skuru-Duvnäs resursskola upptagit mycket av hennes tid och tankar:

- Vi pratar ofta i skolan om det som är viktigt på riktigt och för mig har det här projektet varit en av de saker som faktiskt är viktigt på riktigt. Att barn som verkligen behöver någonting alldeles extra också ska få möjlighet att få det. Vi är otroligt tacksamma för att vi har fått möjlighet att starta den här skolan.

Skuru-Duvnäs har startat i liten skala men planerar att ta in fler elever till våren. På Orminge skola fanns sedan tidigare en särskild undervisningsgrupp med inriktning mot autism som omvandlades till Myrsjö resursskola.

- För mig känns det fantastiskt att få vara en pusselbit i den här alldeles egna och unika skolan. Att ha en egen skola betyder så mycket för våra elever. Det säger allt när en elev säger: ”Jag älskar min skola!”, säger Annika Klöfver, biträdande rektor för Myrsjö resursskola.

Båda skolorna har kapacitet för att ta emot cirka 30 elever var. Antalet platser bestäms utifrån resursskolornas förutsättningar att tillgodose elevernas behov.

Läs mer på www.nacka.se/myrsjoresursskola och www.nacka.se/skuru-duvnasresursskola

Sidan uppdaterades: