Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nobelpristagaren i kemi besökte Nacka gymnasium

Den 12 december välkomnade Nacka gymnasium Moungi G. Bawendi, en av årets tre Nobelpristagare i kemi ”för upptäckt och syntes av kvantprickar”. Engagerade kemielever i årskurs 3 från natur- och teknikprogrammen fyllde Nacka aula och lyssnade med stort intresse på den ödmjuke pristagarens presentation.

Kvantprickar – okända för de flesta men finns överallt och sprider sitt ljus från TV-skärmen framför dig och dina LED-lampor. Dessa mikroskopiska partiklar är osynliga men avgörande för vår tekniska vardag och numera centrala inom nanotekniken. Det var om denna banbrytande forskning som Moungi G. Bawendi, Nobelpristagaren i kemi, delade med sig av under sitt besök.

– Vi är otroligt glada och hedrade över att få välkomna årets nobelpristagare i kemi till Nacka gymnasium. Hans upptäckter har gett oss nya kunskaper om kvantprickar och dess universum, och det är en fantastisk möjlighet för våra elever att få höra honom berätta med egna ord om sin forskning och sina upptäckter och få möjlighet att ställa frågor, säger Johan Lundström, rektor på Nacka gymnasium.

Ett roligt sammanträffande var att diplomaten August Borg, som tidigare varit elev på Nacka gymnasium, var med på Moungis besök. Det är en tradition att varje Nobelpristagare tilldelas en diplomat, en UD-attaché, som guidar dem under deras vistelse i Sverige.

”Framtiden är ljus”

Under besöket ställde eleverna på Nacka gymnasium många intressanta frågor till professorn som svarade med stort engagemang.

“Vad tror du om framtiden?”, undrade en elev. Moungi svarade att han inte ville sia om det då han generellt tycker att vi människor är dåliga på att förutspå framtiden. Men med det sagt påtalade han att det är många duktiga forskare som samarbetar och att utvecklingen därför kommer att gå snabbt framåt: “Jag tror att framtiden är mycket ljus”.

På frågan om vad som gör att man lyckas inom forskning svarade Moungi G. Bawendi:

”Nyfikenhet är nyckeln för att lyckas i forskning. Du behöver inte vara smart, men du behöver vara nyfiken!”

Naturvetenskapen en tröst

Som ung flyttade Moungi ofta till olika länder, vilket han säger har format honom till den han är. När språk och traditioner ofta förändrades kände han tröst i naturvetenskapen som kändes mer beständig. Intresset för vetenskap började redan vid sex årsåldern. Men det var när han gick i High School som han verkligen började att intressera sig för kemi, mycket tack vare sin fantastiska kemilärare Jim som han hyllar.

På Kungliga vetenskapsakademien kan man läsa att Moungi Bawendi revolutionerade den kemiska tillverkningen av kvantprickar 1993. Kvantprickarna han fick fram hade en nästan perfekt kvalitet, vilket krävdes för att de skulle bli användbara.

Kvantprickar tillför alltså mänskligheten stor nytta. Forskare tror också att kvantprickar i framtiden kan bidra till flexibel elektronik, minimala sensorer, tunnare solceller och kanske även krypterad kvantkommunikation. Så vi har bara börjat nosa på potentialen för dessa minimala partiklar som storleksmässigt förhåller sig till en fotboll, som en fotboll förhåller sig till jordens storlek.

Illustration-Kvantprick-Fotboll.PNG

Illustration av Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences: Storleken på en kvantprick i förhållande till jorden.

Läs mer

På Nobelstiftelsens och Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats kan du läsa mer om nobelpristagarna i kemi och deras upptäckter.

NobelPrize.org

Nobelpriset i kemi 2023: De sådde ett viktigt frö till nanotekniken (kva.se)

Sidan uppdaterades: