Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sågtorpsskolan åter certifierad som en Generation Pep Skola!

På Sågtorpsskolan har rörelse och hälsosamma matvanor länge varit en del av verksamheten. Som ett led i arbetet har skolan använt det digitala verktyget Generation Pep Skola. Nu belönas skolan med att bli en certifierad Generation Pep Skola 2024 och får ett diplom signerat av Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och en av initiativtagarna, H.K.H. Prins Daniel.

Pep-rapporten 2023 visade att endast två av tio barn och ungdomar når Världshälsoorganisationens rekommendation kring fysisk aktivitet om minst 60 minuter om dagen. För att stötta skolorna i sitt hälsoarbete finns det kostnadsfria verktyget Generation Pep Skola och skolor som arbetar aktivt med verktyget kan också bli certifierade.

-Vi är jätteglada över att så många skolor vill ta på sig ledartröjan och engagerar sig i sina elevers hälsa. Skolan är den arena som har möjlighet att nå ut till alla barn, och är också idag en plats där många barn kommer i rörelse. Att vi nu kan certifiera skolans arbete känns helt fantastiskt. En certifiering innebär att hela skolan tagit krafttag och att alla delar på skolan verkligen finns där för att stötta eleverna till en bättre fysisk hälsa och att arbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

På Generation Pep Skola har skolan skattat sitt nuläge genom evidensbaserade frågor för sex olika kategorier kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, och sedan tagit fram konkreta handlingsplaner. När skolan skattat sig högt på alla sex områden har skolan möjlighet att bli certifierad och handlingsplanen skickas in till Generation Pep där en expertgrupp går igenom handlingsplanen innan skolan tilldelas certifieringen. Arbetet med barn och ungas hälsa är en färskvara och kräver ett kontinuerligt arbete, certifieringen löper på årsbasis, per kalenderår och sedan kan skolan ansöka på nytt.

På Sågtorpsskolan har arbetet mot en certifiering pågått sedan 2021.

-Vi är jätteglada över att ta emot den här certifieringen. Det är ett bevis på det enträgna arbete som vi gör här på skolan och som nu genomsyrar såväl lektion och raster som måltider. Vi har sett att våra elever mår bättre, koncentrerar sig bättre och presterar bättre när vi jobbar aktivt med hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet så för vår del är arbetet självklart. Att bli uppmärksammad för det arbete vi lägger betyder otroligt mycket för oss som skola, men såklart också för personal och elever, säger Gustaf Stokat biträdande rektor på Sågtorpsskolan.

Sågtorpsskolan kommer att uppmärksamma certifieringen lite extra i maj månad genom att hissa sin nya Generation Pep Skola flagga och ha extra rastaktiviteter och elevledda aktiviteter i samband med firandet.

För frågor, kontakta:
Gustaf Stokat, biträdande rektor, Sågtorpsskolan, e-post: gustaf.stokat@nacka.se, tfn: 070-431 97 42, eller Henriette Stahle, kommunikationsansvarig på Generation Pep, e-post: henriette@generationpep.se, tfn: 070-263 18 81.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se

Sidan uppdaterades: