Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Var med och skapa den bästa matematiklektionen!

Matematiklärare på Neglinge skola och Saltsjöbadens samskola bjuder in lärare och andra intresserade till en Öppen lektion den 14 mars, kl. 14.00-17.00. Efter lektionen föreläser Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, och Manuel Tenser, förstelärare i matematik och läromedelsförfattare.

Denna Öppna lektion är den tredje lektionen i en Learning Study-cykel som Saltsjöbadens rektorsområde genomför för att systematiskt undersöka och utveckla en matematikundervisning som förbättrar elevernas lärande.

- Hittills har vi genomfört en Learning Study-lektion med tre olika treor på Neglinge skola och Samskolan. Lektionerna planeras och genomförs gemensamt och innan lektionen gör eleverna ett förtest och efter lektionen gör de ett eftertest så att vi får insikter om vad eleverna lärt sig, berättar Britta Wikman, rektor för Saltsjöbadens rektorsområde.

Öppna lektioner kommer från Japan. Lektionerna genomförs inför en publik och expertpanel som sedan diskuterar och analyserar innehållet och utförandet av lektionen.

- Japan är ett av de länder som lyckas bäst i internationella kunskapsmätningar i matematik. Vi har ett samarbete och utbyte med elever och lärare från Japan som gett oss inspirerande metoder och fördjupade kunskaper, berättar Ann-Sofie Berg, biträdande rektor på Neglinge skola.

Hur kommer det sig att ni bjuder in lärare och andra intresserade att vara med?

- Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och ta del av andras tankar i analyserna av lektionerna. Vi hoppas att eftermiddagen med oss kommer att ge alla medverkande intressanta frågeställningar och insikter att ta vidare till sin egen verksamhet, säger Britta Wikman.

Efter den Öppna lektionen kommer Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, och Manuel Tenser, förstelärare i matematik och läromedelsförfattare, att föreläsa.

PRAKTISK INFORMATION
Arrangemanget äger rum i Saltsjöbadens samskolas matsal, Samskolevägen 1 i Saltsjöbaden. Anmälan görs via den här länken, senast den 12 mars. Antalet platser är begränsat och deltagandet är gratis.

Har du frågor? Kontakta biträdande rektor Ann-Sofie Berg, ann-sofie.berg@nacka.se eller rektor Britta Wikman, britta.wikman@nacka.se

Sidan uppdaterades: