Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Matteklubben utmanar med kluringar

Vissa är intresserade av musik och andra av att spela fotboll. Dessa intressen kan ofta odlas på fritiden. Men för de elever som tycker att matematik är bland det häftigaste som finns kan det vara svårare att få utmaningar. Därför finns Matteklubben!

Matteklubben startade 2019 som ett pilotprojekt för elever som har ett särskilt intresse för matematik. Ann Bäckström Armandt, som är lärare i NO och matematik på Eklidens skola, har varit med sedan begynnelsen:

- Allt började egentligen 2015 då Nacka deltog i ett matteprojekt genom Sveriges kommuner och regioner. Då kom vi i kontakt med Sollentuna kommun som hade en klubb för elever som behövde extra utmaningar i matematik. Det inspirerade oss inom Nackas kommunala skolor att starta ett pilotprojekt för årskurs 1–3 som vi döpte till Matteklubben.

Gästspel av gymnasieelever

Sen kom pandemin och klubben fick göra ett uppehåll men 2021 körde klubben i gång igen. Läsåret 2023/2024 finns en klubb för årskurs 1–3 och en för elever i årskurs 4–6. Vid träffen den 29 november 2023 gjorde Oscar Foley och Hampus Tolke, som läser tredje året på Nacka gymnasiums teknikprogram, ett gästspel.

- När vi gick i mellanstadiet på Skuru skola höll vi i en matteklubb för årskurs 1–3. Det är roligt att undervisa i matte om eleverna verkligen vill lära sig mer. Man lär sig mycket själv av att lära andra, när man sätter ord på ett matteproblem, bryter ner det och försöker förklara, säger Hampus Tolke.

Det ska vara roligt och utmanande

När Oscar och Hampus gick på Skuru skola hade de Ann Bäckström Armandt som lärare. Hon hade då ett försteläraruppdrag att ta hand om elever som hade ett särskilt intresse för matematik. Ann är mattelärare för både mellan- och högstadiet vilket är en fördel när man ska anpassa undervisningen till den nivå där eleven befinner sig:

- Det kan vara en utmaning för lärare att kunna stötta elever som ligger på en högre nivå än vad man har utbildning för. När Oscar och Hampus gick på mellanstadiet kunde jag ge dem uppgifter på högstadienivå men i högstadiet räckte inte min kompetens till längre. Då kontaktade jag Nacka gymnasium som ställde upp och stöttade.

Att de som är duktiga i matematik behöver få räkna på en högre nivå än sina klasskamrater kan kanske ses som ett lyxproblem. Men faktum är att elever som inte får utmaningar kan må dåligt och bli frustrerade om de tvingas repetera sådant som de redan kan. Somliga tappar till och med lusten att gå i skolan.

- Som lärare behöver man hitta varje elevs drivkraft. Många av de här eleverna som har ett särskilt intresse för matematik drivs ofta inte av att få höga betyg utan av att det är roligt och utmanande, säger Ann Bäckström Armandt.

Matte är vackert

Något som stimulerar Oscar och Hampus är att vara med i olika mattetävlingar. I nian vann Oscar Pangea och Hampus fick ett stipendium från Kängurutävlingen. I september 2023 kvalade Oscar in till finalen i Skolornas matematiktävling som arrangeras av Svenska matematikerförbundet. Vad är det då som gör matte så roligt och varför tycker många att matte är svårt?

- Det är svårt att svara på exakt vad som gör matte roligt. Det är utmanande och det är vackert. Den allra mesta matten är väldigt sammanhängande, det finns mycket mönster. Matte är svårt, det handlar mycket om att komma ihåg formler och ibland ser man inte vad man behöver göra för att lösa uppgiften. Om man då har en lärare som inte är så bra på att förklara kan man få en dålig upplevelse av matte som sedan hänger kvar, säger Oscar Foley.

Av någon anledning tycks det finnas en känslighet kring att vissa elever har en särskild fallenhet för just matematik. Andra elever i klassen kan känna sig mindre värda och sämre för att de inte förstår och lär sig lika snabbt.

- Det är jätteviktigt att man pratar om det här i klassrummet. Om att alla människor är olika och har olika förmågor men det betyder inte att någon är mer eller mindre värd. Jag brukar alltid säga till mina elever att de måste tala om när de inte förstår. För när mina förklaringsmodeller inte är begripliga måste de ge mig en hemläxa att försöka hitta ett nytt sätt att förklara på, berättar Ann Bäckström Armandt.

Viktigt att få träffa andra med samma intresse

Ann har som en del av sin lärartjänst ett uppdrag att utveckla matematikundervisningen i Nackas kommunala skolor. Det innebär att hon bevakar forskning inom området, stöttar matematiklärare i att utveckla sin undervisning och organiserar Matteklubben. Enligt Ann visar forskning att en viktig faktor för att elever ska utvecklas inom sitt specialämne är att de får träffa likasinnade:

- På Matteklubben får eleverna inte sitta själva och räkna utan där måste de diskutera matematiska kluringar, främst inriktade på problemlösning, och lyssna till hur andra tänker. Att få ingå i en grupp, där alla har samma intresse, skapar tillhörighet och det diskussionsinriktade arbetssättet är också bra för elevernas sociala utveckling.

OM MATTEKLUBBEN

Matteklubben är till för elever som tycker att matematik är det roligaste som finns. Klubben träffas utanför skoltid fyra gånger per läsår. Antalet matteklubbar, var de kommer att arrangeras och för vilka årskurser, fastställs inför varje läsår. Det finns ett begränsat antal platser och urvalet görs genom att matematiklärare i Nackas kommunala skolor låter de elever som är särskilt intresserade av matematik att göra ett prov med problemlösande uppgifter för att se om de tycker att det är roligt och intressant. Därefter anmäler lärarna eleverna till Matteklubben som rättar proven och meddelar lärarna vilka elever som kan erbjudas en plats.

Sidan uppdaterades: