Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

YBC först med e-signering av kursbetygskataloger

Nackas kommunala gymnasieskola YBC är först i landet med digital signering av kursbetygskataloger. Den nya lösningen förenklar för lärarna och minskar administrationen kring betygshanteringen.

Hanteringen av kursbetygen i gymnasieskolan har hittills varit en ganska omständlig och till stor del manuell historia. Varje termin läser eleverna en rad olika kurser. När de har slutfört en kurs sätter den undervisande läraren betyg på kursen i en kursbetygskatalog. Efter det skrivs katalogen ut och alla betygssättande lärare sammanstrålar för att signera betygen manuellt. Slutligen skannas dokumenten in för att skickas till kommunens e-arkiv.

Integration som ger tidsbesparing

I det pilotprojekt som nu har genomförts på gymnasieskolan YBC har ett ärende- och dokumenthanteringssystem integrerats med skolans digitala plattform. Tack vare integrationen kan lärarna signera kursbetygen digitalt vid ett och samma tillfälle. Därefter skapas en fil av betygskatalogen som sedan importeras i e-arkivet.

- I januari började vi sjösätta det nya arbetssättet med e-signering. Det här innebär en rejäl tidsbesparing för oss och även för kommunens arkivarier. Nu slipper administratörerna samla alla betygssättande lärare vid en viss tidpunkt för manuell signering och lärarna behöver enbart förhålla sig till när det är dags att sätta betyg, säger Oskar Sjögren, rektor för gymnasieskolan YBC (Young Business Creatives).

En efterlängtad lösning

I och med projektet blev YBC först i Sverige med e-signering av betygskataloger. Inte särskilt revolutionerande kan man kanske tycka då man idag ofta förväntar sig att det mesta ska ske digitalt.

lars-ekelöw-160x210.jpg- Det här är en process som vi länge har velat förändra. Det var därför självklart för oss att tacka ja när vi i höstas blev kontaktade av ett företag som undrade om vi ville delta i en pilot. YBC har gjort ett jättebra jobb i projektet som bidragit till ett snabbt genomförande, berättar Lars Ekelöw, it-strateg för Nackas kommunala skolor och förskolor.

Att kunna signera kurskatalogen digitalt är förhoppningsvis ett steg på vägen mot att även kunna signera de individuella termins- och slutbetygen digitalt. Men för att det ska vara möjligt behöver Skolverkets förordning, som säger att termins- och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan ska skrivas under manuellt av rektor, ändras.

Bildtext, övre bild: Oskar Sjögren, rektor på YBC, med Susanne Falk, Linda Esperstrand och Magnus Welander som ingår i projektgruppen som arbetat med att införa e-signering.

Sidan uppdaterades: