Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Fler särskilt yrkesskickliga förskollärare inom Nackas kommunala förskolor

Under 2024 kommer Nackas kommunala skolor och förskolor att utse ytterligare fem särskilt yrkesskickliga förskollärare. Målet är att det ska finnas en särskilt yrkesskicklig förskollärare som driver utveckling inom varje rektorsområde.

Nackas kommunala skolor och förskolor har sedan 2016 haft ett antal särskilt yrkesskickliga förskollärare, SYF. Under 2024 görs en satsning för att utöka antalet särskilt yrkesskickliga förskollärare med målet att det ska finnas en särskilt yrkesskicklig förskollärare inom varje rektorsområde.

Som särskilt yrkesskicklig förskollärare ska man driva utveckling inom sitt rektorsområde, till exempel genom att arbeta som pedagogisk ledare, handledare eller delta i olika utvecklingsprojekt. De särskilt yrkesskickliga förskollärarna kan även ingå i gemensamma utvecklingsprojekt för alla Nackas kommunala förskolor.

- Syftet med att utse särskilt yrkesskickliga förskollärare är att skapa karriärtjänster för förskollärare som ska bidra till ökad likvärdighet och en kvalitetshöjning på förskolorna, säger Einar Fransson, produktionsdirektör och skolchef för Nackas kommunala skolor och förskolor.

De rektorsområden där nu nya särskilt yrkesskickliga förskollärare ska utses är: Järlahöjden, Saltsjöbaden, Sickla, Skuru-Duvnäs och Älta. Som ett första led i processen har alla legitimerade förskollärare, med minst fyra års erfarenhet och en tillsvidareanställning inom dessa rektorsområden, fått möjlighet att göra en öppen ansökan. I mitten av april tillkännages vilka av dem som blir utvalda att gå vidare.

- De som blir utvalda bland de sökande kommer att genomgå en kvalificeringsprocess där de med hjälp av beprövade verktyg får arbeta fram en meritmapp som visar och styrker deras kvalifikationer, berättar Elisabeth Lindberg, utbildningsstrateg inom Nackas kommunala förskolor.

I oktober kommer en särskild bedömargrupp att granska respektive förskollärares kvalifikationer utifrån det inlämnade underlaget i meritmappen. Tillsättningen beräknas ske i november. De som blir utsedda får uppdraget i två år med möjlig förlängning med två år i taget.

Vill du veta mer? Kontakta Elisabeth Lindberg, utbildningsstrateg, elisabeth.lindberg@nacka.se.

Sidan uppdaterades: