Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunikation lyfter undervisningen i NO och teknik

Elevernas förståelse i NO och teknik ökar om de får mer talutrymme på lektionerna. Det visar ett forskningsprojekt som Nackas kommunala skolor, Stockholms universitet och Stockholms stad genomfört med utgångspunkt från skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA.

Elever som undervisas enligt konceptet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, får högre meritpoäng i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik i årskurs 6 och lyckas bättre på de nationella proven än andra elever. Och ju fler terminer de använder materialet desto bättre blir deras meritpoäng.

Det visade en studie som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, gjorde 2021. Men studien visade också att NTA-materialet inte fungerade lika väl för elever med ett annat modersmål. Därför har nu ett forskningsprojekt undersökt hur konceptet kan bli mer användbart för alla.

- Hittar vi undervisningsmodeller som är bra för elever med invandrarbakgrund så är de bra för alla elever, säger Pia Larsson, utbildningsstrateg och NTA-samordnare inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Utforskat modeller för kommunikation

Forskningsprojektet har undersökt hur modeller för kommunikation kan hjälpa lärare som använder NTA:s teman för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Projektet har genomförts av tre forskare från Stockholms universitet, Pia Larsson från Nacka kommun och två lärare som arbetar i västra Stockholm. De har framför allt tittat på undervisningen av elever som inte har svenska som modersmål och vars vårdnadshavare inte har akademisk utbildning.

De lärare som medverkat i projektet har varit medforskare på sin egen undervisning. Deras lektioner har filmats och därefter har projektgruppen analyserat vad som skett på lektionerna och enats om förändringar som sedan testats och filmats på nytt i cykler. Att lärarna medverkat i projektet, och inte enbart varit ett studieobjekt, har varit jätteviktigt menar Pia Larsson:

- Det har varit så betydelsefullt att ha med lärarna. Det är ju deras undervisning forskningen handlar om och ska utveckla. Det är de som är proffsen, de känner sina elever och vet vad som fungerar i klassrummet.

Mer fokus på introduktion och mer tid att prata

Vad var det då man fångade upp under studien? Jo, att det är viktigt att läraren skapar lektioner där eleverna får mer utrymme att prata om naturvetenskap och teknik med varandra. Idag är det vanligtvis lärarna som pratar mycket och ställer frågor, men då ofta frågor som kräver enkla svar.

- Jag har själv gjort en resa i och med den här studien. Nu förstår jag hur otroligt viktigt det är att lägga krut på att introducera eleverna i det som lektionen ska handla om så att de får ett sammanhang. Det är vanligt att vi lärare gör en ganska kort introduktion och sedan springer runt för att stötta alla som inte har förstått och i slutet försöker rädda upp situationen genom att sammanfatta. När jag såg detta med längre introduktioner blev det som ett trolleri. Väldigt få elever behövde ställa frågor, undersökningarna som eleverna gjorde gick snabbare och summeringen efteråt gick så lätt när alla elever var med på tåget, säger Pia Larsson.

En annan viktig observation var vikten av att involvera eleverna och låta dem vara delaktiga i att lägga upp arbetet. När de fick vara med och till exempel planera hur en övning skulle läggas upp och sedan fick genomföra övningen blev det synligt att engagemanget och förståelsen ökade.

Utbildningspaket testas av lärare i Nackas kommunala skolor

Lärdomarna från projektet har nu sammanfattats i en utbildning som planeras att testas under nästa läsår. Kursen består av sex delar som tar upp sex olika aspekter som projektet kunnat urskilja gör skillnad i undervisningen.

- Utbildningen ger lärarna en möjlighet att träffas, diskutera de här viktiga aspekterna och träna på att utveckla kommunikationen i klassrummet. Kursen är bra för alla lärare, alla kommer att hitta något som de har nytta av, säger Pia Larsson.

Mer information om NTA och forskningsprojektet

Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, är ett nationellt skolutvecklingsprogram i naturvetenskap, teknik och matematik. NTA är en medlemsägd ekonomisk förening utan vinstintresse. Föreningen finansieras och styrs av de kommuner och friskolor som är medlemmar. Varje medlem i föreningen har en NTA-samordnare som ansvarar för den lokala NTA-verksamheten. Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin är representerade i styrelsen.

Forskningsprojektet ”Hur kan lärare i naturvetenskap för yngre åldrar ges möjligheter att bättre stödja elever från icke-akademiska bakgrunder med svenska som andraspråk?” (NyTtA) startade i januari 2022 och har genomförts tack vare medel från Skolforskningsinstitutet. Det första året ägnades åt att i cykler studera de deltagande lärarnas undervisning. Därefter har insikterna sammanfattats i ett utbildningspaket. Utbildningen testas nu av tre lärare i Nacka som ger återkoppling till forskarna som finslipar utbildningen. I december ska utbildningen överlämnas till NTA och andra som vill prova den. Resultatet av studien har presenterats på forskningskonferenser och arbetet med att skriva forskningsartiklar pågår.

För mer information, kontakta: pia.t.larsson@nacka.se

Foto: NTA Skolutveckling.

Sidan uppdaterades: