Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

VFU-handledare

Här finns information om att vara VFU-handedare för studenter. Informationen riktar sig till dig som redan är handledare och till dig som är nyfiken på bli handledare.

öppna föreläsningar och alumnevenemang för dig som studerat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

BUV Alumn - Nätverket för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Det ger dig möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och hålla kontakt med forskare, lärare och gamla studiekamrater. Varje termin ordnar BUV olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för BUV-alumner.

Klicka här för att komma till BUV Alumns sida för att ta del av mer info och program.

Här nedan hittar du information om VFU och om VFU i Nackas kommunala skolor och förskolor.
Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza.

Bli VFU-handledare och dela med dig av dina erfarenheter i ett viktigt uppdrag!

Är du en engagerad förskollärare eller lärare som gärna delar med dig av dina erfarenheter och vill stötta förskole- och lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU? Då kan du bli VFU-handledare och vara en mycket viktig del i studenternas utveckling till att bli lärare.

Det är både stimulerande och utvecklande att vara handledare och det medför en kompetenshöjning både för dig som handledare och för skolan som helhet. Handledaruppdraget ger via studenten nära kontakt med lärarutbildningarna och tillgång till aktuell ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning.

Vi tar emot lärarstudenter från lärosäten inom Stockholmsområdet, Uppsala universitet och andra lärosäten i landet. En del av våra enheter har ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet som du kan läsa mer om länger ner på sidan.

Detta är VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som studenter inom lärarutbildningarna genomför på förskolor och skolor. Kurserna ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet i lärarutbildningen genom att studenterna läser de teoretiska kurserna på universitetet som omsätts i praktiken under VFU.

 • VFU-kurserna är obligatoriska och omfattar totalt 30 högskolepoäng och är fördelade på tre till fem kurser.
 • Från början har studenterna en mer observerande roll. Allt eftersom får studenterna stöd av sin VFU-handledare att ta mer ansvar och planera och genomföra lektioner och annan pedagogisk verksamhet och på så sätt pröva sina teoretiska kunskaper.
 • ​​​Studenterna får träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten, och att reflektera över detta självständigt och tillsammans med andra.
 • VFU-handledare på skolan/förskolan och universitetets lärarutbildare (VFU-kursansvarig) samarbetar för att studenten ska få stöd i att utvecklas i sin roll som professionell lärare.
 • När en student VFU-placeras på en förskola/skola ska hen göra sina samtliga VFU-perioder på enheten med undantag för studenter som behöver byta skolform under sin VFU.

Din uppgift som VFU-handledare

En VFU-handledare är en behörig lärare eller förskollärare som handleder lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Uppdraget är mycket viktig för lärarstudentens utveckling, samtidigt som handledaren får möjlighet att utvecklas själv och bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta.

VFU-handledarens uppgift är att:

 1. Planera och genomföra VFU-kurser tillsammans med lärarstudenten utifrån VFU-kursernas förväntade studieresultat.
 2. Vara en reflektionspartner till lärarstudenten och ansvara för att handleda och handleda professionsutveckling.
 3. Registrera lärarstudentens närvaro enligt lärosätets rutiner.
 4. Delta på handledarträffar och trepartssamtal.
 5. Ansvara för att vid VFU-kursens slut skriva ett utlåtande som underlag för bedömning.

VFU-handbok för lärarstudenter och VFU-handledare.

Handboken riktar sig till lärarstudenter och VFU-handledare och innehåller viktig information och rutiner kring VFU.
VFU-handbok, För lärarstudenter och VFU-handledare, VT20.pdf (1266 Kb)

VFU-handbok för Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
För studenter inom ULV finns en separat VFU-handbok
VFU-handbok för ULV-studenter (saknas länk här just nu jag vet)

Vill du bli handledare?

För att kunna ta emot lärarstudenter behöver du vara legitimerad förskollärare eller lärare. Initialt finns det inget krav på handledarutbildning men om du vill fortsätta handleda så behöver du gå en handledarutbildning. Om du saknar handledarutbildning och vill ta emot en student kan du även be en utbildad handledare på din enhet att ge dig tips, råd och stöd när du sedan ska bedöma studenten.

På din enhet finns en VFU-samordnare som du kontaktar och anmäler ditt intresse. Det ordnas handledarutbildningar lokalt i Nacka i samarbetet med Stockholms Universitet med start varje höst. Kursen omfattar 7,5 poäng och där ingår sex seminarieträffar och självstudier under två terminer. Det utgår ersättning för handledaruppdraget, för 2021 är ersättningen 610 kr per högskolepoäng. VFU-kurserna har olika antal poäng. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza.

VFU-handbok för lärarstudenter och handledare

VFU-handbok för lärarstudenter och handledare

VFU-handboken riktar sig till lärarstudenter och VFU-handledare och innehåller viktig information och rutiner kring VFU. Läs gärna VFU-handboken innan din student kommer ut på VFU.
VFU-handbok, För lärarstudenter och VFU-handledare, VT20.pdf (1266 Kb)

VFU-handbok för Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
För studenter som läser ULV finns en separat VFU-handbok.
VFU-handbok för ULV-studenter (PDF-dokument, 638 kB)

Klusteravtal med Stockholms universitet

Många av våra enheter har ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet, det innebär att vi möjliggör VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan lärosätet och skol- förskoleverksamhet. Att vara en klusterenhet innebär att enheten tar emot en hög koncentration av studenter och samarbetar med andra klusterenheter. Detta möjliggör kollegialt lärande, samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I arbetet med att bygga VFU-klustret har vi satsat på att utbilda flera handledare och skapat rutiner och roller i vår organisation så att hela VFU-processen ska bli så bra som möjligt. Klusterenheterna erbjuder våra studenter seminarier i det våra enheter kan bäst och delar med sig av kunskap som studenterna kommer att ha nytta av i sin undervisning. Stockholms universitet erbjuder våra handledare seminarier en gång om året i olika teman.

Följande enheter ingår i klusteravtalet:
Förskolor - Björknäs förskola, Eklunda förskola, Fisksätra förskolor med Fiskarhöjdens förskola, Krabbans förskola, Gläntans förskola, Kristallens förskola, Hästhagens förskola, Optimus förskola, Ältadalens förskola, Bäckalidens förskola och Svanhöjdens förskola.

Grund- och gymnasieskolor - Boo Gårds skola, Björknässkolan, Eklidens skola, Sickla skola, Älta skola, Järla skola och Jarlabergsskola, Myrsjöskolan, YBC och Nacka gymnasium.

Process för placering av studenter

1. Förfrågan om platser går ut till VFU-samordnare
Inför varje termin går en förfrågan ut till enhetens VFU-samordnare om hur många nya studenter som enheten kan ta emot till kommande termin, det vill säga studenter som ska ut på sin första VFU-period. När en enhet tar emot en student ska man räkna med att hen kommer att göra alla sina VFU-perioder som är fördelade på tre till fem kurser på enheten.

Är du intresserad av att ta emot en student kontakta din enhets VFU-samordnare eller VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza.

2. Lärosätena i Stockholm meddelar placeringar i februari för vårterminen och september för höstterminen.
VFU-samordnarna får information om hur många studenter som placerats på varje enhet och meddelar VFU-handledare när studenterna kommer ut på VFU I.

3. Innan studenten kommer ut på VFU
För studenter från Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH:

När studenten ser sin placering i sin VFU-portfölj (tidigast tre veckor innan kursstart) kommer hen att bjuda in dig till sin VFU-portfölj, du kommer då få ett mejl där du accepterar inbjudan och loggar in på vfu.su.se via inloggningssättet EduID. Via denna inloggning ser du samtliga studenter som du är handledare för och som har bjudit in dig till sina VFU-portföljer, här hittar du all information om studentens VFU-kurs, kursplan, handledarbrev från kursansvarig och annan information.

Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där det ingår trepartssamtal) med studenten och en kurslärare. Du lämnar in underlag för bedömning (VFU-rapport) av kursen på studentens VFU-portfölj.

För studenter som kommer från andra lärosäten och inte bjuder in sin handledare i VFU-portföljen kommer information via mejl.

4. När lärarstudenten blivit placerad på din enhet och fått dig som VFU-handledare ska lärarstudenten ta en första kontakt med dig. Tillsammans med studenten planerar du hur mottagandet ska ske. Varje enhet har en rutin för introduktion som innehåller information om bland annat vem som gör vad, utdrag ur belastningsregistret, sekretess och tystnadsplikt samt spelregler på er enhet. Kontakta din VFU-samordnare för att ta del av er VFU-handlingsplan.

Ersättning

Belopp
Den ersättning som enheterna får för att ta emot studenter har olika belopp beroende på lärosäte. För lärosäten inom Storstockholm är ersättningen 610 kr per student och per högskolepoäng för 2021.

Vad kan ersättningen användas till?
Enhetens rektor beslutar om hur ersättningen får användas eller fördelas. Det är vanligt att ersättningen tillfaller handledaren men andra möjligheter finns även, t.ex. att ersättningen tillfaller arbetslaget eller ämneslaget för kompetensutveckling så som kurs/utbildningsresa som beställs och betalas av enheten. Nacka kommun rekommenderar att ersättningen används för kompetensutveckling och inte tas ut som lön. Vill du använda pengarna för privat bruk, då ska ersättningen tas ut som lön och skatt och sociala avgifter ska dras på beloppet. Det är inte tillåtet att göra privata köp genom utlägg, ersättningen ska tas ut som lön först. Har du som handledare frågor om hur du kan använda ersättningen ber vi dig kontakta din rektor som beslutar hur ersättningen ska fördelas.

Om ersättningen tas ut som lön
Skatt och sociala avgifter dras på beloppet. Blanketten utbetalningsorder ska fyllas i där chef beskriver hur mycket som ska utbetalas och varför. Därefter skriver chef under och skickar till personalenheten för registrering. Skatt och sociala avgifter dras på beloppet eftersom betalningen går via lön. Observera att beslutet ska gå via lön. Be din enhets skoladministratör/skolkoordinator om hjälp med beslutet.

Utbetalning

I slutet av varje termin skickar lärosätena ett fakturaunderlag till Marta Espinoza för de studenter som haft VFU i respektive kommun under terminen. Underlaget skickas till enhetens VFU-samordnare för kontroll eftersom t.ex. byten kan ha skett under terminen. Därefter faktureras lärosätena anslutna till samverkansavtalet för VFU.

Datum och regler för ersättning
Ersättningsunderlag skickas ut till kommunerna i slutet av pågående termin, senast den 1 februari för ersättning för höstterminens VFU-studenter och 15 augusti för ersättning för vårterminens VFU-studenter. Lärosätet betalar ingen ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mer än tre veckor innan kursstart. Lärosätet betalar full ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mindre än tre veckor innan kursstart.

Information om VFU-portföljen

VFU-portföljen är ett digitalt pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU som används av Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

Så här loggar du in i VFU-portföljen:

 1. Acceptera inbjudan från din student, som du får till din e-postadress från adressen noreply@su.se . Saknar du mail från din student, titta i din skräppost.
 2. Välj inloggningssättet EduID, skapa ett EduID-konto om du inte har ett konto sedan tidigare.
 3. Har du inte fått en inbjudan trots att du har letat i din inkorg kontakta VFU-portföljen på e-post: portfoljvfu@su.se för att kontrollera att rätt e-postadress till dig ligger i VFU-portalen. Kontakta VFU-samordnaren på din enhet.

  Har du frågor om VFU-portföljen eller behöver hjälp att logga in i portföljen kontakta VFU-portföljen portfoljvfu@su.se

Instruktionsfilm för handledare i VFU-portföljen. Du loggar in med EduID och inte Skolfederation.

Instruktionsfilm för VFU-portföljen

Frågor och svar

Studenter som brister under sin VFU

Fråga: Jag har en student som jag misstänker inte kommer att nå förväntat studieresultat, vad gör jag?

Svar:
Om du misstänker att en student inte kommer att nå förväntat studieresultat ska du snarast möjligt kontakta kursansvarig lärare på SU. Kontaktuppgifter till kursansvarig finns i studentens VFU-portfölj. Om du väljer att ta ett samtal med studenten, utan kursansvarig lärare, rekommenderar vi dig att inför samtalet utgå från det som står under förväntat studieresultat i kursplanen och beskriva vad som inte fungerar. Det är bra om du kan rådgöra med en kollega eller kursansvarig lärare på SU inför samtalet.

En student kan i undantagsfall i förtid tvingas avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen om:
1. Studenten uppträder synnerligen olämpligt alternativt om studenten visar prov på grov oskicklighet.
2. Studenten väsentligen bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk som berör den verksamhetsförlagda utbildningen.

Registerutdrag

Fråga: När ska vi begära att studenterna lämnar in ett registerutdrag?

Svar:
Studenten ska lämna in ett registerutdrag innan hen startar sin VFU period. Har studenten inte uppvisat ett registerutdrag ska ni inte ta emot studenten. Registerutdrag krävs för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskola och sameskolan. För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns frivillig registerkontroll. Arbetsgivaren kan kräva att lärarstudenter som tas emot i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan visar upp ett registerutdrag. Registerutdraget är giltigt i ett år, det innebär att en student behöver uppvisa ett nytt registerutdrag om det tidigare gått ut under sina VFU-perioder.
Källor:
Polisens hemsida
Skolverket

Handledarutbildningar HT 20 - VT 21

Handledarutbildning i samarbete med SU för lärare i Nacka Vt 21 

I samarbete med SU erbjuds handledarutbildning för Nackas lärare i lokaler i Nacka istället för campus med start varje höst. Under 2020/2021 ges kursen på distans.

Vårterminen 2021

Vecka 11 tisdag 16/3 kl 15.00-18.00. Distansundervisning.

Har du frågor om kursen eller antagning?
Kontakta handledarkurs@hsd.su.se


Om kursen
Handledarutbildningen är på 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå och kräver skrivarbete och litteraturstudier. Kursen läses i kvartfart ht 2020 - vt 2021 med tre träffar varje termin. Här kan du läsa mer om kursen på Stockholms universitets hemsida.

Lärosäten som erbjuder handledarutbildningar

Förutom handledarutbildningen som SU erbjuder Nackas lärare varje höst kan du själv välja att söka till en handledarutbildning valfri termin. Nedan har vi länkat till lärosäten som erbjuder handledarutbildning både på distans och på campus.

Handledarutbildningar på Stockholms universitet
Stockholms universitet erbjuder handledarutbildningar för dig som är förskollärare, lärare och lärare fritidshem. Klicka här för mer info om kurserna.

Umeå universitet erbjuder handledarutbildning på distans med kursstart varje vår och höst, ansök senast 15 april el 15 oktober.
Umeå universitet erbjuder en handledarkurs som är uppdelad på två kurser, 4 hp och 3,5 hp.
Studietakten är 25 %.
Klicka här för mer info om kurserna. Håll utkick efter möjlighet till sen anmälan.

Sidan uppdaterades: