Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
VFU

VFU-handledare

Här finns information om VFU och att vara VFU-handledare inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Informationen riktar sig till dig som redan är handledare och till dig som är nyfiken på bli handledare.

öppna föreläsningar och alumnevenemang för dig som studerat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (SU)

BUV Alumn - Nätverket för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Det ger dig möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och hålla kontakt med forskare, lärare och gamla studiekamrater. Varje termin ordnar BUV olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för BUV-alumner.

Klicka här för att komma till BUV Alumns sida för att ta del av mer info och program.

VFU-kurs INTRODUKTIONSSEMINARIER för handledare (SU)

VFU-kurs introduktioner för handledare och studenter vid Stockholms universitet

För att du som handledare ska kunna utföra ett bra och givande uppdrag i att möta din student under VFU-kursen bjuder SU in till VFU-kursintroduktion för handledare. Mötena kan ha olika karaktär beroende på program och vilken VFU-kurs det är. Gemensamt är dock att ni går igenom förväntade studieresultat och kursuppgifter samt att handledarna ska få möjlighet att ställa frågor och träffa kursansvariga.

I vissa kurser ges en särskild kursintroduktion riktad enbart till handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU, och på vissa introduktioner är studenterna med. Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj.

För handledare som tar emot studenter som läser Förskollärarprogrammet eller Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem


Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens sida hittar du dag och tid för vårens aktuella VFU-kursintroduktioner så att du kan boka in datum och tid. Som handledare kommer du att få ett särskilt välkomstbrev som skickas direkt till din mejl via VFU-portföljen med information om kursen och introduktionsseminariet. Där framgår även datum, tider och när/var aktuell zoom länk kommer finnas tillgänglig. Har du ingen möjlighet att delta hela introduktionen så går det bra att delta en kortare stund. Du hittar information längst ner på sidan.

För handledare som tar emot studenter som läser Grundlärarutbildningen F-3, 4-6, Ämneslärare eller KPU

Datum och tider för höstterminen anslås på sidan Institutionen för ämnesdidaktik. Zoomlänkar skickas ut till handledarna genom VFU-portföljen.

Bli VFU-handledare och dela med dig av dina erfarenheter i ett viktigt uppdrag!

Är du en engagerad förskollärare eller lärare som gärna delar med dig av dina erfarenheter och vill stötta förskole- och lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU? Då kan du bli VFU-handledare och vara en mycket viktig del i studenternas utveckling till att bli lärare.

Det är både stimulerande och utvecklande att vara handledare och det medför en kompetenshöjning både för dig som handledare och för skolan/förskolan som helhet. Handledaruppdraget ger via studenten nära kontakt med lärarutbildningarna och tillgång till aktuell ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning.

Vi tar emot lärarstudenter från lärosäten inom Stockholmsområdet, Uppsala universitet och andra lärosäten i landet. En del av våra enheter har ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet (SU) som du kan läsa mer om länger ner på sidan.

Om VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som studenter inom lärarutbildningarna genomför på förskolor och skolor. Kurserna ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet i lärarutbildningen genom att studenterna läser de teoretiska kurserna på universitetet som omsätts i praktiken under VFU.

 • VFU-kurserna är obligatoriska och omfattar totalt 30 högskolepoäng och är fördelade på tre till fem kurser.
 • Från början har studenterna en mer observerande roll. Allt eftersom får studenterna stöd av sin VFU-handledare att ta mer ansvar och planera och genomföra lektioner och annan pedagogisk verksamhet och på så sätt pröva sina teoretiska kunskaper.
 • ​​​Studenterna får träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten, och att reflektera över detta självständigt och tillsammans med andra.
 • VFU-handledare på skolan/förskolan och universitetets lärarutbildare (VFU-kursansvarig) samarbetar för att studenten ska få stöd i att utvecklas i sin roll som professionell lärare.
 • När en student VFU-placeras på en förskola/skola ska hen göra sina samtliga VFU-perioder på enheten med undantag för studenter som behöver byta skolform under sin VFU.

Din uppgift som VFU-handledare

En VFU-handledare är en behörig lärare eller förskollärare som handleder lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Uppdraget är mycket viktig för lärarstudentens utveckling, samtidigt som handledaren får möjlighet att utvecklas själv och bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta.

VFU-handledarens uppgift är att:

 1. Planera och genomföra VFU-kurser tillsammans med lärarstudenten utifrån VFU-kursernas förväntade studieresultat.
 2. Vara en reflektionspartner till lärarstudenten och ansvara för att handleda och handleda professionsutveckling.
 3. Registrera lärarstudentens närvaro enligt lärosätets rutiner.
 4. Delta på handledarträffar och trepartssamtal.
 5. Ansvara för att vid VFU-kursens slut skriva ett utlåtande som underlag för bedömning.

Här hittar du mer information om vad det innebär att bli VFU-handledare

Bli VFU-handledare – utveckla dig själv och ditt arbetslag, länken går Stockholms universitets informationssida.

Nyfiken på att bli handledare?

Detta krävs
För att kunna ta emot lärarstudenter behöver du vara legitimerad förskollärare eller lärare. Initialt finns det inget krav på handledarutbildning men om du vill fortsätta handleda så behöver du gå en handledarutbildning. Om du saknar handledarutbildning och vill ta emot en student kan du även be en utbildad handledare på din enhet att ge dig tips, råd och stöd när du sedan ska bedöma studenten.

Handledarutbildningar
Det ordnas handledarutbildningar lokalt i Nacka i samarbetet med Stockholms universitet med start varje höst under förutsättning att det är minst 25 lärare som vill läsa. Annars anordnar Stockholms universitet kurser digitalt. Kursena omfattar 7,5 poäng och är på avancerad nivå eftersom det är en kurs efter grundutbildning och en påbyggnadskurs om du skulle vilja läsa vidare och ta en magister- och masterexamen. Kursen syftar till att du som kursdeltagare ska utveckla din förmåga att handleda, men också få möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms. I kursen ingår sex lärarledda seminarieträffar, mellan träffarna ingår självstudier. Kursen pågår under två terminer och avslutas med en examinationsuppgift. För att se vilka kurser som erbjuds se längre ner på denna sida under rubrikerna utbildning för handledare.

Introduktion till VFU-handledning - 13 utbildningsfilmer för handledare som tar emot studenter från Stockholms universitet
Vid SU används en särskild professionsutvecklingsmodell för att bedöma lärarstudenterna under deras VFU-kurser. En VFU-handledare behöver sätta sig in i modellen eftersom den är grunden i handledningen. SU har tagit fram en introduktion i form av 13 stycken utbildningsfilmer som kan ge dig som är nyfiken på att handleda en bild av vad det innebär att vara handledare för studenter vid Stockholms universitet.
Se utbildningsfilmerna

Du får ersättning för att vara handledare
Det utgår ersättning för handledaruppdraget, för 2022 är ersättningen 616 kr per högskolepoäng. Ta kontakt med VFU-samordnaren på din enhet för att ta reda på hur ersättningen fördelas på din enhet.

Så här gör du om du är intresserad
På din enhet finns en VFU-samordnare som du kontaktar och anmäler ditt intresse.
Du kan även kontakta VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza och anmäla ditt intresse eller om du har frågor om handledaruppdraget.

Introduktion till VFU-handledning och VFU-handbok (SU)

Introduktion till VFU-handledning – 13 utbildningsfilmer

Vid SU används en särskild modell för att bedöma lärarstudenterna under deras VFU-kurser. Du som är VFU-handledare behöver därför sätta dig in i den här modellen. Till din hjälp har vi tagit fram en introduktion i form av 13 stycken utbildningsfilmer.
Se utbildningsfilmerna

VFU-handbok för handledare och lärarstudenter

VFU-handboken riktar sig till lärarstudenter och VFU-handledare och innehåller viktig information och rutiner kring VFU. Handboken är skriven av Stockholms universitet. Läs gärna VFU-handboken innan din student kommer ut på VFU.

VFU-handbok för Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
För studenter som läser ULV finns en separat VFU-handbok.

Klusteravtal med Stockholms universitet

Många av våra enheter har ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet, det innebär att vi möjliggör VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan lärosätet och skol- förskoleverksamhet. Att vara en klusterenhet innebär att enheten tar emot en hög koncentration av studenter och samarbetar med andra klusterenheter. Detta möjliggör kollegialt lärande, samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I arbetet med att bygga VFU-klustret har vi satsat på att utbilda flera handledare och skapat rutiner och roller i vår organisation så att hela VFU-processen ska bli så bra som möjligt. Klusterenheterna erbjuder våra studenter seminarier i det våra enheter kan bäst och delar med sig av kunskap som studenterna kommer att ha nytta av i sin undervisning. Stockholms universitet erbjuder handledare seminarier en gång om året i olika teman.

Följande enheter ingår i klusteravtalet:
Förskolor - Björknäs förskola, Eklunda förskola, Boo gårds förskola, Fisksätra förskolor med Fiskarhöjdens förskola, Krabbans förskola, Gläntans förskola, Kristallens förskola, Optimus förskola, Ältadalens förskola, Bäckalidens förskola och Svanhöjdens förskola.

Grund- och gymnasieskolor - Boo Gårds skola, Björknässkolan, Eklidens skola, Sickla skola, Älta skola, Järla skola och Jarlabergsskola, Myrsjöskolan, YBC och Nacka gymnasium.

Process för placering av studenter

1. Förfrågan om platser går ut till VFU-samordnare
Inför varje termin går en förfrågan ut till enhetens VFU-samordnare om hur många nya studenter som enheten kan ta emot till kommande termin, det vill säga studenter som ska ut på sin första VFU-period. När en enhet tar emot en student ska man räkna med att hen kommer att göra alla sina VFU-perioder som är fördelade på tre till fem kurser på enheten.

Är du intresserad av att ta emot en student kontakta din enhets VFU-samordnare eller VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza.

2. Lärosätena i Stockholm meddelar placeringar i februari för vårterminen och september för höstterminen.
VFU-samordnarna får information om hur många studenter som placerats på varje enhet och meddelar VFU-handledare när studenterna kommer ut på VFU I.

3. Innan studenten kommer ut på VFU
För studenter från Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH:

När studenten ser sin placering i sin VFU-portfölj (tidigast tre veckor innan kursstart) kommer hen att bjuda in dig till sin VFU-portfölj, du kommer då få ett mejl där du accepterar inbjudan och loggar in på vfu.su.se via inloggningssättet EduID. Via denna inloggning ser du samtliga studenter som du är handledare för och som har bjudit in dig till sina VFU-portföljer, här hittar du all information om studentens VFU-kurs, kursplan, handledarbrev från kursansvarig och annan information.

Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där det ingår trepartssamtal) med studenten och en kurslärare. Du lämnar in underlag för bedömning (VFU-rapport) av kursen på studentens VFU-portfölj.

För studenter som kommer från andra lärosäten och inte bjuder in sin handledare i VFU-portföljen kommer information via mejl.

4. När lärarstudenten blivit placerad på din enhet och fått dig som VFU-handledare ska lärarstudenten ta en första kontakt med dig. Tillsammans med studenten planerar du hur mottagandet ska ske. Varje enhet har en rutin för introduktion som innehåller information om bland annat vem som gör vad, utdrag ur belastningsregistret, sekretess och tystnadsplikt samt spelregler på er enhet. Kontakta din VFU-samordnare för att ta del av er VFU-handlingsplan.

Ersättning

Om ersättning från lärosäten inom Storstockholm

Nackas kommunala skolor och förskolor har ingått i ett avtal med lärosätena inom Storstockholm som är: Stockholms universitet, Södertörns högskola, Konstfack, GIH, KMH, Konstfack och Stockholms konstnärliga skola. Informationen nedan gäller för ersättning av studenter som studerar vid något av lärosätena inom Storstockholm som vi har en central hantering för där Välfärd skola hanterar fakturering centralt.

Belopp för lärosäten inom Storstockholm
Den ersättning som enheterna får för att ta emot studenter har olika belopp beroende på lärosäte. För lärosäten inom Storstockholm är ersättningen 646 kr per student och per högskolepoäng för 2024.

Vad kan ersättningen användas till?
Enhetens rektor beslutar om hur ersättningen får användas eller fördelas. Det är vanligt att ersättningen tillfaller handledaren men andra möjligheter finns även, t.ex. att ersättningen tillfaller arbetslaget eller ämneslaget för kompetensutveckling så som kurs/utbildningsresa som beställs och betalas av enheten. Nacka kommun rekommenderar att ersättningen används för kompetensutveckling och inte tas ut som lön. Vill du använda pengarna för privat bruk, då ska ersättningen tas ut som lön och skatt och sociala avgifter ska dras på beloppet. Det är inte tillåtet att göra privata köp genom utlägg, ersättningen ska tas ut som lön först. Har du som handledare frågor om hur du kan använda ersättningen ber vi dig kontakta din rektor som beslutar hur ersättningen ska fördelas.

Om ersättningen tas ut som lön
Be din enhets skoladministratör/skolkoordinator om hjälp med utbetalningen. Är du skoladministratör/skolkoordinator hittar du mer information om hur utbetalningen ska göras på Välfärd skola ekonomi > Lathundar Ekonomi > Rutin engångsutbetalningar via lön till exempel VFU och Fjädern.

Utbetalning
I slutet av varje termin skickar lärosätena i Stockholm ett fakturaunderlag till VFU-kommunsamordnare för Nackas kommunala skolor och förskolor för de studenter som haft VFU i respektive kommun under terminen. Underlaget skickas till enhetens VFU-samordnare för kontroll eftersom t.ex. byten kan ha skett under terminen. Därefter faktureras lärosätena anslutna till samverkansavtalet för VFU vilket är lärosäten inom Stockholm.

Datum och regler för ersättning
Ersättningsunderlag skickas ut till kommunerna i slutet av pågående termin, senast den 1 februari för ersättning för höstterminens VFU-studenter och 15 augusti för ersättning för vårterminens VFU-studenter. Lärosätet betalar ingen ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mer än tre veckor innan kursstart. Lärosätet betalar full ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mindre än tre veckor innan kursstart.

Hur meddelas skolorna och var kan en se ersättningen?
Redovisningsekonom Svetlana Lamadrid Fernandez meddelar skolkoordinator när ersättningen går att se i UBW eller QlickSense på konto 35100. Beloppen som syns där är bokade för varje student men ni ser inga namn på varken student eller handledare. Information om studenter, handledare och ersättningsbelopp har enhetens VFU-samordnare. Du hittar namn på enhetens VFU-samordnare längst upp på denna sidan VFU - Välfärd skola. Du kan även hitta underlagen på Välfärd skola team Ekonomi under VFU.

Om ersättning från lärosäten utanför Storstockholm

Om din förskola eller skola tar emot en student från ett lärosäte utanför Storstockholm behöver ni på skolan eller förskolan se till att fakturera lärosätet för ersättningen.

VFU-portföljen - Information och lathundar

VFU-portföljen är ett digitalt pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU som används av Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen.

När studenten ser sin placering i sin VFU-portfölj (ca 2-3 veckor innan kursstart) kommer hen att bjuda in dig till sin VFU-portfölj, du kommer då få ett mejl där du accepterar inbjudan, se detaljerade instruktioner nedan. i VFU-portföljen ser du samtliga studenter som du är handledare för och som har bjudit in dig till sina VFU-portföljer, här hittar du all information om studentens VFU-kurs, kursplan, handledarbrev från kursansvarig med mera.

Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där det ingår trepartssamtal) med studenten och en kurslärare. Du lämnar in underlag för bedömning (VFU-rapport) av kursen på studentens VFU-portfölj.

Så här loggar du in i VFU-portföljen

 1. Acceptera inbjudan från din student, som du får till din e-postadress från adressen noreply@su.se. Saknar du mail från din student, titta i din skräppost.
 2. Välj inloggningssättet EduID, skapa ett EduID-konto om du inte har ett konto sedan tidigare.
 3. Har du inte fått en inbjudan trots att du har letat i din inkorg kontakta VFU-portföljen på e-post: portfoljvfu@su.se för att kontrollera att rätt e-postadress till dig ligger i VFU-portalen. Kontakta VFU-samordnaren på din enhet.

  Har du frågor om VFU-portföljen eller behöver hjälp att logga in i portföljen kontakta VFU-portföljen portfoljvfu@su.se

Instruktionsfilm för handledare i VFU-portföljen

Denna instruktionsfilm visar dig steg för steg hur du logga in i VFU-portföljen. Du loggar in med EduID och inte Skolfederation.

Olika funktioner i VFU-portföljen

Det finns olika funktioner i VFU-portföljen, i serviceportalen hittar du lathundar till följande olika funktioner:

 • Se studentens olika trepartssamtalsbokningar
 • Ta bort student
 • Fyll i VFU-rapport
 • Se students profilsida
 • Startsida
 • Se students VFU-kurs
 • Se students uppgiftssvar
 • Kommentera students uppgiftssvar

Frågor och svar

Studenter som brister under sin VFU

Fråga: Jag har en student som jag misstänker inte kommer att nå förväntat studieresultat, vad gör jag?

Svar:
Om du misstänker att en student inte kommer att nå förväntat studieresultat ska du snarast möjligt kontakta kursansvarig lärare på SU. Kontaktuppgifter till kursansvarig finns i studentens VFU-portfölj. Om du väljer att ta ett samtal med studenten, utan kursansvarig lärare, rekommenderar vi dig att inför samtalet utgå från det som står under förväntat studieresultat i kursplanen och beskriva vad som inte fungerar. Det är bra om du kan rådgöra med en kollega eller kursansvarig lärare på SU inför samtalet.

En student kan i undantagsfall i förtid tvingas avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen om:
1. Studenten uppträder synnerligen olämpligt alternativt om studenten visar prov på grov oskicklighet.
2. Studenten väsentligen bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk som berör den verksamhetsförlagda utbildningen.

Fråga: Jag har en student som inte fungerar socialt/ är lämplig lärarkandidat, vad gör jag?

Svar:
Kontakta snarast möjligt kursansvarig lärare på SU. Kontaktuppgifter till kursansvarig finns i studentens VFU-portfölj. Om du väljer att ta ett samtal med studenten, utan kursansvarig lärare, rekommenderar vi dig att inför samtalet utgå från det som står under förväntat studieresultat i kursplanen och beskriva vad som inte fungerar. Det är bra om du kan rådgöra med en kollega eller kursansvarig lärare på SU inför samtalet.

Registerutdrag

Fråga: När ska vi begära att studenterna lämnar in ett registerutdrag?

Svar:
Studenten ska lämna in ett registerutdrag innan hen startar sin VFU period. Har studenten inte uppvisat ett registerutdrag ska ni inte ta emot studenten. Registerutdrag krävs för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskola och sameskolan. Registerutdraget är giltigt i ett år, det innebär att en student behöver uppvisa ett nytt registerutdrag om det tidigare gått ut under sina VFU-perioder.
Källor:
Polisens hemsida
Skolverket

Utbildning för handledare grundskola och gymnasium

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning? Då kan du kan bli VFU-handledare. För dig som vill lära dig att handleda studenter i grundskolan och gymnasiet erbjuds kurser av Stockholms universitet och Umeå universitet.

Följande möjligheter finns för att läsa handledarutbildningen:

 • Varje hösttermin erbjuder Stockholms universitet handledarutbildning på distans. Kursen är på 7,5 hp och på avancerad nivå, studietakten är 25%. Denna kurs kan du läsa tillsammans med lärare från andra kommuner i Stockholm. Kursen innehåller sex obligatoriska seminarier som schemaläggs på eftermiddagar. Ansökan görs av Välfärd skola centralt.
 • Varje vår- och hösttermin erbjuder Stockholms universitet handledarutbildning på distans. Kursen är på 7,5 hp och på avancerad nivå, studietakten är 25%. Kursen innehåller sex obligatoriska seminarier som schemaläggs på eftermiddagar. Du ansöker innan den 15 april eller 15 oktober.
 • Varje vår- och hösttermin erbjuder Umeå universitet handledarutbildning på distans. Kursen är uppdelad på två kurser, 4 hp och 3,5 hp på grundnivå. Kurserna bedrivs helt nätbaserat med 12 % studietakt. Väljer du att läsa båda kurserna, som går parallellt, blir studietakten 25%.

FÖR DIG SOM ÄR LÄRARE PÅ FRITIDS

 • Varje vårtermin erbjuder Stockholms universitet handledarutbildning på distans för dig som är lärare på fritids.
  Kursen är på 7,5 hp och på avancerad nivå, studietakten är 25%. Kursen innehåller obligatoriska seminarier som schemaläggs på förmiddagar. Du ansöker innan den 15 oktober.
 • Varje vår- och hösttermin erbjuder Umeå universitet handledarutbildning på distans. Kursen är uppdelad på två kurser, 4 hp och 3,5 hp på grundnivå. Kurserna bedrivs helt nätbaserat med 12 % studietakt. Väljer du att läsa båda kurserna, som går parallellt, blir studietakten 25%.

INTRESSEANMÄLAN

Oavsett vilken kurs du vill läsa, gör en intresseanmälan via denna länk: Intresseanmälan handledarutbildning så hjälper vi dig vidare med information.

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Stockholms universitets utbud av kurser för VFU-handledare
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen.


Har du frågor om kursen eller antagning?
För lärare handledarkurs@hsd.su.se

UMEÅ UNIVERSITET

Umeå universitet erbjuder handledarutbildning på distans med kursstart varje vår och höst, ansök senast 15 april eller 15 oktober.
Umeå universitet erbjuder en handledarkurs för VFU-handledare i förskola, fritidshem och skola. Kurserna omfattar totalt 7,5 hp och består av två fristående kurser som kan läsas i valfri ordning. Det är separat antagning till kurserna. Kurserna bedrivs helt nätbaserat med 12 % studietakt. Väljer du att läsa båda kurserna, som går parallellt, blir studietakten 25%.

Klicka här för mer info om kurserna. Håll utkik efter möjlighet till sen anmälan.

Utbildning handledare förskola

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning? Då kan du kan bli VFU-handledare. För dig som vill lära dig att handleda studenter i förskolan erbjuds följande kurser:

Följande möjligheter finns för att läsa handledarutbildningen:

 • Varje hösttermin erbjuder Stockholms universitet handledarutbildning på distans. Kursen är på 7,5 hp och på avancerad nivå, studietakten är 25%. Denna kurs kan du läsa tillsammans med förskollärare från andra kommuner i Stockholm. Kursen innehåller sex obligatoriska seminarier som schemaläggs på eftermiddagar. Ansökan görs av Välfärd skola centralt.
 • Varje vår- och hösttermin erbjuder Stockholms universitet handledarutbildning på distans. Kursen är på 7,5 hp och på avancerad nivå, studietakten är 25%. Kursen innehåller sex obligatoriska seminarier som schemaläggs på eftermiddagar. Du ansöker innan den 15 april eller 15 oktober.
 • Varje vår- och hösttermin erbjuder Umeå universitet handledarutbildning på distans. Kursen är uppdelad på två kurser, 4 hp och 3,5 hp på grundnivå. Kurserna bedrivs helt nätbaserat med 12 % studietakt. Väljer du att läsa båda kurserna, som går parallellt, blir studietakten 25%.

INTRESSEANMÄLAN

Oavsett vilken kurs du vill läsa, gör en intresseanmälan via denna länk: Intresseanmälan handledarutbildning så hjälper vi dig vidare med information.

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Kursen Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan 7,5 hp ges varje termin. Håll utkik på sidan VFU-handledare för anmälan till kursen.

UMEÅ UNIVERSITET

Umeå universitet erbjuder handledarutbildning på distans med kursstart varje vår och höst, ansök senast 15 april eller 15 oktober.
Umeå universitet erbjuder en handledarkurs för VFU-handledare i förskola, fritidshem och skola. Kurserna omfattar totalt 7,5 hp och består av två fristående kurser som kan läsas i valfri ordning. Det är separat antagning till kurserna. Kurserna bedrivs helt nätbaserat med 12 % studietakt. Väljer du att läsa båda kurserna, som går parallellt, blir studietakten 25%.

Klicka här för mer info om kurserna. Håll utkik efter möjlighet till sen anmälan.

Sidan uppdaterades: