Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
VFU

VFU-handledare

Här finns information om att vara VFU-handedare för studenter. Informationen riktar sig till dig som redan är handledare och till dig som är nyfiken på bli handledare.

öppna föreläsningar och alumnevenemang för dig som studerat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (SU)

BUV Alumn - Nätverket för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Det ger dig möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och hålla kontakt med forskare, lärare och gamla studiekamrater. Varje termin ordnar BUV olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för BUV-alumner.

Klicka här för att komma till BUV Alumns sida för att ta del av mer info och program.

VFU-kurs INTRODUKTIONSSEMINARIER för handledare (SU)

VFU-kurs introduktioner för handledare och studenter VT 2021 (SU)

För handledare som tar emot studenter som läser Förskollärarprogrammet eller Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

För att du som handledare ska kunna utföra ett bra och givande uppdrag i att möta din student under VFU-kursen bjuder SU in dig att tillsammans med din student delta vid VFU-kursens introduktionsseminarier. I vissa kurser ges en särskild kursintroduktion riktad enbart till handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU. Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens sida hittar du dag och tid för vårens aktuella VFU-kursintroduktioner. Har du ingen möjlighet att delta hela introduktionen så går det bra att delta en kortare stund. Du hittar information längst ner på sidan.

Här nedan hittar du information om VFU och om VFU i Nackas kommunala skolor och förskolor.
Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza.

Bli VFU-handledare och dela med dig av dina erfarenheter i ett viktigt uppdrag!

Är du en engagerad förskollärare eller lärare som gärna delar med dig av dina erfarenheter och vill stötta förskole- och lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU? Då kan du bli VFU-handledare och vara en mycket viktig del i studenternas utveckling till att bli lärare.

Det är både stimulerande och utvecklande att vara handledare och det medför en kompetenshöjning både för dig som handledare och för skolan/förskolan som helhet. Handledaruppdraget ger via studenten nära kontakt med lärarutbildningarna och tillgång till aktuell ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning.

Vi tar emot lärarstudenter från lärosäten inom Stockholmsområdet, Uppsala universitet och andra lärosäten i landet. En del av våra enheter har ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet (SU) som du kan läsa mer om länger ner på sidan.

Detta är VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som studenter inom lärarutbildningarna genomför på förskolor och skolor. Kurserna ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet i lärarutbildningen genom att studenterna läser de teoretiska kurserna på universitetet som omsätts i praktiken under VFU.

 • VFU-kurserna är obligatoriska och omfattar totalt 30 högskolepoäng och är fördelade på tre till fem kurser.
 • Från början har studenterna en mer observerande roll. Allt eftersom får studenterna stöd av sin VFU-handledare att ta mer ansvar och planera och genomföra lektioner och annan pedagogisk verksamhet och på så sätt pröva sina teoretiska kunskaper.
 • ​​​Studenterna får träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten, och att reflektera över detta självständigt och tillsammans med andra.
 • VFU-handledare på skolan/förskolan och universitetets lärarutbildare (VFU-kursansvarig) samarbetar för att studenten ska få stöd i att utvecklas i sin roll som professionell lärare.
 • När en student VFU-placeras på en förskola/skola ska hen göra sina samtliga VFU-perioder på enheten med undantag för studenter som behöver byta skolform under sin VFU.

Din uppgift som VFU-handledare

En VFU-handledare är en behörig lärare eller förskollärare som handleder lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Uppdraget är mycket viktig för lärarstudentens utveckling, samtidigt som handledaren får möjlighet att utvecklas själv och bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta.

VFU-handledarens uppgift är att:

 1. Planera och genomföra VFU-kurser tillsammans med lärarstudenten utifrån VFU-kursernas förväntade studieresultat.
 2. Vara en reflektionspartner till lärarstudenten och ansvara för att handleda och handleda professionsutveckling.
 3. Registrera lärarstudentens närvaro enligt lärosätets rutiner.
 4. Delta på handledarträffar och trepartssamtal.
 5. Ansvara för att vid VFU-kursens slut skriva ett utlåtande som underlag för bedömning.

Här hittar du mer information om vad det innebär att bli VFU-handledare

Bli VFU-handledare – utveckla dig själv och ditt arbetslag, länken går Stockholms universitets informationssida.

Nyfiken på att bli handledare?

Detta krävs
För att kunna ta emot lärarstudenter behöver du vara legitimerad förskollärare eller lärare. Initialt finns det inget krav på handledarutbildning men om du vill fortsätta handleda så behöver du gå en handledarutbildning. Om du saknar handledarutbildning och vill ta emot en student kan du även be en utbildad handledare på din enhet att ge dig tips, råd och stöd när du sedan ska bedöma studenten.

Handledarutbildning
Det ordnas handledarutbildningar lokalt i Nacka i samarbetet med Stockholms universitet med start varje höst. Kursen omfattar 7,5 poäng och är på avancerad nivå eftersom det är en kurs efter grundutbildning och en påbyggnadskurs om du skulle vilja läsa vidare och ta en magister- och masterexamen. Kursen syftar till att du som kursdeltagare ska utveckla din förmåga att handleda, men också få möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms. I kursen ingår sex lärarledda seminarieträffar som under 2120 hålls digitalt, mellan träffarna ingår självstudier. Kursen pågår under två terminer och avslutas med en examinationsuppgift.

Introduktion till VFU-handledning - 13 utbildningsfilmer för handledare som tar emot studenter från Stockholms universitet
Vid SU används en särskild professionsutvecklingsmodell för att bedöma lärarstudenterna under deras VFU-kurser. En VFU-handledare behöver sätta sig in i modellen eftersom den är grunden i handledningen. SU har tagit fram en introduktion i form av 13 stycken utbildningsfilmer som kan ge dig som är nyfiken på att handleda en bild av vad det innebär att vara handledare för studenter vid Stockholms universitet.
Se utbildningsfilmerna

Du får ersättning för att vara handledare
Det utgår ersättning för handledaruppdraget, för 2021 är ersättningen 610 kr per högskolepoäng. Ta kontakt med VFU-samordnaren på din enhet för att ta reda på hur ersättningen fördelas på din enhet.

Så här gör du om du är intresserad
På din enhet finns en VFU-samordnare som du kontaktar och anmäler ditt intresse.
Du kan även kontakta VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza och anmäla ditt intresse eller om du har frågor om handledaruppdraget.

Introduktion till VFU-handledning och VFU-handbok (SU)

Introduktion till VFU-handledning – 13 utbildningsfilmer

Vid SU används en särskild modell för att bedöma lärarstudenterna under deras VFU-kurser. Du som är VFU-handledare behöver därför sätta dig in i den här modellen. Till din hjälp har vi tagit fram en introduktion i form av 13 stycken utbildningsfilmer.
Se utbildningsfilmerna

VFU-handbok för handledare och lärarstudenter

VFU-handboken riktar sig till lärarstudenter och VFU-handledare och innehåller viktig information och rutiner kring VFU. Läs gärna VFU-handboken innan din student kommer ut på VFU.
VFU-handbok, För lärarstudenter och VFU-handledare, VT20.pdf (1266 Kb)

VFU-handbok för Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
För studenter som läser ULV finns en separat VFU-handbok.
VFU-handbok för ULV-studenter (PDF-dokument, 638 kB)

Klusteravtal med Stockholms universitet

Många av våra enheter har ingått i ett klusteravtal med Stockholms universitet, det innebär att vi möjliggör VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan lärosätet och skol- förskoleverksamhet. Att vara en klusterenhet innebär att enheten tar emot en hög koncentration av studenter och samarbetar med andra klusterenheter. Detta möjliggör kollegialt lärande, samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I arbetet med att bygga VFU-klustret har vi satsat på att utbilda flera handledare och skapat rutiner och roller i vår organisation så att hela VFU-processen ska bli så bra som möjligt. Klusterenheterna erbjuder våra studenter seminarier i det våra enheter kan bäst och delar med sig av kunskap som studenterna kommer att ha nytta av i sin undervisning. Stockholms universitet erbjuder handledare seminarier en gång om året i olika teman.

Följande enheter ingår i klusteravtalet:
Förskolor - Björknäs förskola, Eklunda förskola, Boo gårds förskola, Fisksätra förskolor med Fiskarhöjdens förskola, Krabbans förskola, Gläntans förskola, Kristallens förskola, Optimus förskola, Ältadalens förskola, Bäckalidens förskola och Svanhöjdens förskola.

Grund- och gymnasieskolor - Boo Gårds skola, Björknässkolan, Eklidens skola, Sickla skola, Älta skola, Järla skola och Jarlabergsskola, Myrsjöskolan, YBC och Nacka gymnasium.

Process för placering av studenter

1. Förfrågan om platser går ut till VFU-samordnare
Inför varje termin går en förfrågan ut till enhetens VFU-samordnare om hur många nya studenter som enheten kan ta emot till kommande termin, det vill säga studenter som ska ut på sin första VFU-period. När en enhet tar emot en student ska man räkna med att hen kommer att göra alla sina VFU-perioder som är fördelade på tre till fem kurser på enheten.

Är du intresserad av att ta emot en student kontakta din enhets VFU-samordnare eller VFU-kommunsamordnare Marta Espinoza.

2. Lärosätena i Stockholm meddelar placeringar i februari för vårterminen och september för höstterminen.
VFU-samordnarna får information om hur många studenter som placerats på varje enhet och meddelar VFU-handledare när studenterna kommer ut på VFU I.

3. Innan studenten kommer ut på VFU
För studenter från Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH:

När studenten ser sin placering i sin VFU-portfölj (tidigast tre veckor innan kursstart) kommer hen att bjuda in dig till sin VFU-portfölj, du kommer då få ett mejl där du accepterar inbjudan och loggar in på vfu.su.se via inloggningssättet EduID. Via denna inloggning ser du samtliga studenter som du är handledare för och som har bjudit in dig till sina VFU-portföljer, här hittar du all information om studentens VFU-kurs, kursplan, handledarbrev från kursansvarig och annan information.

Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där det ingår trepartssamtal) med studenten och en kurslärare. Du lämnar in underlag för bedömning (VFU-rapport) av kursen på studentens VFU-portfölj.

För studenter som kommer från andra lärosäten och inte bjuder in sin handledare i VFU-portföljen kommer information via mejl.

4. När lärarstudenten blivit placerad på din enhet och fått dig som VFU-handledare ska lärarstudenten ta en första kontakt med dig. Tillsammans med studenten planerar du hur mottagandet ska ske. Varje enhet har en rutin för introduktion som innehåller information om bland annat vem som gör vad, utdrag ur belastningsregistret, sekretess och tystnadsplikt samt spelregler på er enhet. Kontakta din VFU-samordnare för att ta del av er VFU-handlingsplan.

Ersättning

Belopp
Den ersättning som enheterna får för att ta emot studenter har olika belopp beroende på lärosäte. För lärosäten inom Storstockholm är ersättningen 610 kr per student och per högskolepoäng för 2021.

Vad kan ersättningen användas till?
Enhetens rektor beslutar om hur ersättningen får användas eller fördelas. Det är vanligt att ersättningen tillfaller handledaren men andra möjligheter finns även, t.ex. att ersättningen tillfaller arbetslaget eller ämneslaget för kompetensutveckling så som kurs/utbildningsresa som beställs och betalas av enheten. Nacka kommun rekommenderar att ersättningen används för kompetensutveckling och inte tas ut som lön. Vill du använda pengarna för privat bruk, då ska ersättningen tas ut som lön och skatt och sociala avgifter ska dras på beloppet. Det är inte tillåtet att göra privata köp genom utlägg, ersättningen ska tas ut som lön först. Har du som handledare frågor om hur du kan använda ersättningen ber vi dig kontakta din rektor som beslutar hur ersättningen ska fördelas.

Om ersättningen tas ut som lön
Skatt och sociala avgifter dras på beloppet. Blanketten utbetalningsorder ska fyllas i där chef beskriver hur mycket som ska utbetalas och varför. Därefter skriver chef under och skickar till personalenheten för registrering. Skatt och sociala avgifter dras på beloppet eftersom betalningen går via lön. Observera att beslutet ska gå via lön. Be din enhets skoladministratör/skolkoordinator om hjälp med beslutet.

Utbetalning

I slutet av varje termin skickar lärosätena i Stockholm ett fakturaunderlag till Marta Espinoza för de studenter som haft VFU i respektive kommun under terminen. Underlaget skickas till enhetens VFU-samordnare för kontroll eftersom t.ex. byten kan ha skett under terminen. Därefter faktureras lärosätena anslutna till samverkansavtalet för VFU vilket är lärosäten inom Stockholm.

Datum och regler för ersättning
Ersättningsunderlag skickas ut till kommunerna i slutet av pågående termin, senast den 1 februari för ersättning för höstterminens VFU-studenter och 15 augusti för ersättning för vårterminens VFU-studenter. Lärosätet betalar ingen ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mer än tre veckor innan kursstart. Lärosätet betalar full ersättning för studenter som gör avbrott på VFU-kurser mindre än tre veckor innan kursstart.

VFU-portföljen - Information och lathundar

VFU-portföljen är ett digitalt pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU som används av Stockholms universitet, Södertörns högskola & GIH. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

Så här loggar du in i VFU-portföljen

 1. Acceptera inbjudan från din student, som du får till din e-postadress från adressen noreply@su.se . Saknar du mail från din student, titta i din skräppost.
 2. Välj inloggningssättet EduID, skapa ett EduID-konto om du inte har ett konto sedan tidigare.
 3. Har du inte fått en inbjudan trots att du har letat i din inkorg kontakta VFU-portföljen på e-post: portfoljvfu@su.se för att kontrollera att rätt e-postadress till dig ligger i VFU-portalen. Kontakta VFU-samordnaren på din enhet.

  Har du frågor om VFU-portföljen eller behöver hjälp att logga in i portföljen kontakta VFU-portföljen portfoljvfu@su.se

Instruktionsfilm för handledare i VFU-portföljen

Denna instruktionsfilm visar dig steg för steg hur du logga in i VFU-portföljen. Du loggar in med EduID och inte Skolfederation.

Olika funktioner i VFU-portföljen

Det finns olika funktioner i VFU-portföljen, i serviceportalen hittar du lathundar till följande olika funktioner:

 • Se studentens olika trepartssamtalsbokningar
 • Ta bort student
 • Fyll i VFU-rapport
 • Se students profilsida
 • Startsida
 • Se students VFU-kurs
 • Se students uppgiftssvar
 • Kommentera students uppgiftssvar

Frågor och svar

Studenter som brister under sin VFU

Fråga: Jag har en student som jag misstänker inte kommer att nå förväntat studieresultat, vad gör jag?

Svar:
Om du misstänker att en student inte kommer att nå förväntat studieresultat ska du snarast möjligt kontakta kursansvarig lärare på SU. Kontaktuppgifter till kursansvarig finns i studentens VFU-portfölj. Om du väljer att ta ett samtal med studenten, utan kursansvarig lärare, rekommenderar vi dig att inför samtalet utgå från det som står under förväntat studieresultat i kursplanen och beskriva vad som inte fungerar. Det är bra om du kan rådgöra med en kollega eller kursansvarig lärare på SU inför samtalet.

En student kan i undantagsfall i förtid tvingas avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen om:
1. Studenten uppträder synnerligen olämpligt alternativt om studenten visar prov på grov oskicklighet.
2. Studenten väsentligen bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk som berör den verksamhetsförlagda utbildningen.

Registerutdrag

Fråga: När ska vi begära att studenterna lämnar in ett registerutdrag?

Svar:
Studenten ska lämna in ett registerutdrag innan hen startar sin VFU period. Har studenten inte uppvisat ett registerutdrag ska ni inte ta emot studenten. Registerutdrag krävs för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskola och sameskolan. För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns frivillig registerkontroll. Arbetsgivaren kan kräva att lärarstudenter som tas emot i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan visar upp ett registerutdrag. Registerutdraget är giltigt i ett år, det innebär att en student behöver uppvisa ett nytt registerutdrag om det tidigare gått ut under sina VFU-perioder.
Källor:
Polisens hemsida
Skolverket

Handledarutbildningar HT 21 - VT 22

Handledarutbildning i samarbete med SU för förskollärare och lärare i Nacka och Värmdö läsåret 2021/2022

I samarbete med Stockholms universitet erbjuds handledarutbildningar för Nackas lärare varje höst. Detta ger dig som förskollärare och lärare möjlighet att läsa till handledare tillsammans med andra kollegor inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Under läsåret 2021/2022 ges kurserna på distans och vi samarbetar med Värmdö kommun. Samarbetet innebär att Värmdö kommuns lärare kan anmäla sitt intresse till handledarutbildningen och läsa kursen tillsammans med lärare från Nackas kommunala skolor.

Om kurserna
Handledarutbildningarna för förskollärare och lärare är på 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå och kräver skrivarbete och litteraturstudier. Kurserna läses i kvartsfart läsåret 2021/2022 med tre seminarieträffar varje termin som brukar schemaläggas
på eftermiddagar. Intresseanmälan för kurserna 2021/2022 är nu stängd.

Här kan du läsa mer om kurserna på Stockholms universitets hemsida

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan.
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen.


Har du frågor om kursen eller antagning?
För lärare handledarkurs@hsd.su.se

För förskollärare: vfu@buv.su.se

Andra lärosäten som erbjuder handledarutbildningar

Förutom handledarutbildningen som SU erbjuder Nackas lärare varje höst kan du själv välja att söka till en handledarutbildning valfri termin. Nedan har vi länkat till lärosäten som erbjuder handledarutbildning både på distans och på campus.

Handledarutbildningar på Stockholms universitet (för dig som inte sökt handledarutbildningarna som erbjuds till lärare och förskollärare i Nacka)
Stockholms universitet erbjuder handledarutbildningar för dig som är förskollärare, lärare och lärare fritidshem. Klicka här för mer info om kurserna.

Umeå universitet erbjuder handledarutbildning på distans med kursstart varje vår och höst, ansök senast 15 april eller 15 oktober.
Umeå universitet erbjuder en handledarkurs som är uppdelad på två kurser, 4 hp och 3,5 hp.
Studietakten är 25 %.
Klicka här för mer info om kurserna. Håll utkik efter möjlighet till sen anmälan.

Sidan uppdaterades: