Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Forskande skola

I samverkan med Luleå Tekniska Universitet bedriver lärarna på Neglinge skola och Saltsjöbadens Samskola forskning i sin egen undervisning. Under handledning av professor Tomas Kroksmark och Eva Aleby växer årligen vetenskapliga artiklar fram med syfte att sprida kunskap om didaktikens frågor och skapa ännu bättre undervisning.

Forskande lärare.jpg

På Neglinge skola vill vi stärka lärarnas profession med vetenskaplig metodologi för att kunna forska i klassrummet; utvärdera och analysera undervisningens innehåll i relation till studieresultat med målsättning att nå ännu bättre resultat. Lärarnas studier genomförs i skolornas lokaler med föreläsare från universitet både i Sverige och internationellt.

På Neglinge skola möts elever från olika bakgrunder i klassrummet. Det skapar en stimulerande och inspirerande lärandemiljö där en lärarledd undervisning integrerat med interaktiva arbetsmetoder möjliggör ett djuplärande för alla. Forskning i klassrummet visar hur inkluderande arbetssätt och studiemiljö skapar möjligheter för alla elever att nå högre resultat. Forskningsfrågor formuleras med utgångspunkt i skolans vardag där både styrkor och utmaningar analyseras.

Lärarna på Neglinge skola leder undervisningen utifrån ett kollegialt samarbete. I ämneslag planerar de lektioner, utvärderar studieresultat och utarbetar arbetssätt för att stärka elevernas lärande och studieresultat. Struktur och tydlighet för alla lektioner är lika viktigt som att skapa nyfikenhet och kreativitet. Här skapas förutsättningar för eleverna att förvärva kunskaper som håller för fortsatta studier på en högre nivå. Detta görs genom att kontinuerligt utvärdera hur undervisningens innehåll och form ger de bästa resultaten.

Det är mot bakgrund av en väl organiserad skolverksamhet som kompetensutveckling för hela kollegiet kan inriktas mot forskning på avancerad nivå med en egen Lärarakademi på Saltsjöbadens Samskola. Lärarakademin fungerar som ett forskningscentrum på lokal nivå för samverkan och utbyte av ämnesdidaktisk utveckling och forskning mellan lärarna i hela rektorsområdet.

Kollegiet på Saltsjöbadens Samskola publicerade våren 2019 en första gemensamma bok Forskande lärare: som arbetar heltid i skolan” där alla lärarnas artiklar är samlade. Nu planerar vi vidare för nästa bok 2021/22, då även artiklar från Neglinge skolas lärare kommer publiceras.

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789144130767/partner/studentlitteratur/

Artikel i media september 2020

Artikel forskande skola.jpg

Länk till pressmeddelande om forskande skola

http://www.mynewsdesk.com/se/nacka-kommun-slash-vaelfaerd-skola/pressreleases/forskande-laerare-foer-full-maaluppfyllelse-paa-samskolan-i-saltsjoebaden-2295654

Länk till pressmeddelande om besök av nobelpristagare

http://news.cision.com/se/nacka-kommun/r/nobelpristagare-besoker-samskolan-i-saltsjobaden,c2409767

Sidan uppdaterades: