Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Neglinge skola

Om Neglinge skola

Neglinge skola ligger nära Saltsjöbanans station, Neglinge. Skolan är drygt 125 år gammal, varsamt renoverad och tillbyggd och väl anpassad för ett modernt, digitalt lärande utifrån traditioner och trygghet

Vår värdegrund GRETA

Vår värdegrund - GRETA
Glädje Respekt Engagemang Trygghet Ansvar

  • Jag har rätt till kunskap utifrån mina förutsättningar.
  • Jag har rätt att bli bemött med hänsyn och respekt.
  • Jag har rätt att känna mig trygg.
  • Jag har rätt att trivas och utveckla goda relationer.
  • Jag har rätt till en lugn och stimulerande miljö.
  • Jag får respekt genom att ge respekt.
  • Jag arbetar för att skapa glädje och positiv stämning.
  • Jag arbetar för GRETA.

FÖRVÄNTNINGAR

Som förälder kan du förvänta dig följande av oss i personalen:
Att all personal på skolan tydligt gör klart vilka skolans mål är och vad som gäller för arbetet i skolan.
Att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna.
Att skolan tar ansvar för att kontakta er föräldrar om någon händelse kräver detta.
Att vi bemöter flickor och pojkar som jämlikar och arbetar för jämställdhet.
Att vi eftersträvar en trivsam och lustfylld skolmiljö.
Att vi framhåller artighet, vänlighet och gott uppförande.
Att vi aktivt arbetar mot mobbning och kränkningar.

Vi förväntar oss följande av dig som elev:
Att du alltid gör ditt bästa.
Att du bemöter alla människor med respekt och aldrig utsätter någon för obehag.
Att du använder ett vårdat språk.
Att du passar tider.
Att du följer skolans regler och säkerhetsföreskrifter och inte utsätter dig eller andra för fara.
Att du är rädd om skolan och skolans material.
Att du är utomhus på rasterna.
Att du under skoltiden är en god representant för Neglinge skola.

Vi förväntar oss följande av dig som förälder:
Att du håller kontakt med skolan och deltar i de möten och utvecklingssamtal som du inbjuds till.
Att du regelbundet tar del av information i Schoolsoft
Att du sjukanmäler ditt barn i Schoolsoft.
Att du tar kontakt med ansvarig pedagog/Trygghetsrådet på skolan om du misstänker att någon blir utsatt för någon form av mobbning.
Att ditt barn när det kommer till skolan är utvilat och har ätit frukost.
Att du engagerar dig i barnets skolarbete och hjälper barnet att ta ansvar för läxorna.
Att du hjälper ditt barn att komma i tid på morgonen.
Att du hjälper ditt barn att ha med sig kläder efter väder, idrottskläder och skolböcker.
Att du hjälper ditt barn att prioritera skolan, att vara en god kamrat samt aldrig delta i mobbning.

På Neglinge skola finns årskurserna F-5. Personal och ca 320 elever arbetar i tre arbetslag – från förskoleklass till årskurs 5 med integrerad fritidshemsverksamhet. Fritidshemmet erbjuder fritidsverksamhet och barnomsorg före och efter skoldagen för barn mellan 6 och 10 år. Fritidsklubb erbjuds elever som går i årskurs 4-5 efter skoldagens slut. Utbildningen börjar i förskoleklass med stort samarbete mellan lärare, fritidspedagoger och andra stödresurser för bästa möjliga lärande och trygghet.

Vår pedagogiska plattform bygger på Maximal utveckling, Reellt inflytande, Trygghet, ordning och arbetsro samt Individuell utvecklingsplan och skriftlig information.

Skolan som fokuserar på hållbara val. Vi satsar på utomhuspedagogik, rörelse varje dag och mat lagad från grunden.

Vår vision är att skapa en trygg, utmanande och rolig mötesplats med sikte på framtiden för alla barn och vuxna varje dag.

Vi arbetar dagligen med att stimulera till ett livslångt lärande med framtiden i fokus. Alla elever ska få en hållbar grund av kunskaper, kompetenser, förmågor och värderingar inför framtiden. Undervisningen ska bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill att varje barn ska hitta sin väg till kunskap och på vägen skaffa sig en bra självkänsla samt vänner för livet.

Skolan erbjuder en god studiemiljö som ger lust och inspiration att lära och som utvecklar elevernas självförtroende, inflytande och förmåga att ta ansvar. Kultur, tradition och framtid präglar vårt arbete. En härlig blandning av gammalt och nytt!

Hjärnan vill ha roligt, så det ska vara roligt att lära!

Sidan uppdaterades: