Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Fritidshemmet

Neglinge skolas fritidshem är integrerad i skolan för alla elever åk F-3. Lärandet finns med hela dagen!

Fritidshemmet

Vår fritidsverksamhet är intimt sammankopplad med skolverksamheten. Fritidshemmet erbjuder varierade, utmanande, lustfyllda och roliga aktiviteter varje dag som bygger på elevernas önskemål, årstid och traditioner.

Inlärning genom rörelse

Vi vet både utifrån erfarenhet och ny forskning att barn som får röra sig har lättare att lära och koncentrera sig.
Neglinge skola arbetar aktivt för att skapa många tillfällen till rörelse under skoldagen, både i klassrummet och under raster.

Friluftsliv

Vi arbetar med friluftslivspedagogik genom att återkommande erbjuda ett arbetssätt som bygger på upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkten friluftsliv. Vi vill främja elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.

Föräldrar

Vi ser föräldrar som en självklar del i vår skola. Vi bjuder in föräldrar till den dagliga verksamheten. Våra klasslärare har täta kontakter via veckobrev, blogg, föräldramöten, skolråd och dagliga spontana samtal.

Fritidsklubben

"Öppen fritidsverksamhet, oftast kallad "Fritidsklubb", är en fritidsverksamhet som vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem)".

Arbetet med Fritidsklubben är att tillgodose och tillvarata barnens fritidsintressen och erbjuda en verksamhet som är rolig att besöka och berikar deras eftermiddagar. På Neglinge är fritidsklubben en förlängning av fritidshemmet och integrerad i ordinarie fritids verksamhet.

Hur söker jag till Fritidsklubben inför nästa läsår?

Vårdnadshavaren anmäler eleven till Fritidsklubben genom att fylla i ett kontrakt med personuppgifter, kontraktstid och godkänner de regler som gäller för att vara på Fritidsklubben. Kontraktet lämnas till skolans expedition. Uppsägningstiden är en månad.

Sidan uppdaterades: