Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Neglinge skola

Trygghet och trivsel

Trygghet och tillit

På Neglinge skola bygger vi trygghet i skolan genom att möjliggöra möten mellan elever, klasser och årskurser. Det handlar om att lära känna varandra. Lärarna och andra stöttande pedagoger samarbetar med varandra och Trygghetsgruppen och Elevhälsoteamet kring grupp- och individstärkande insatser. Allt för att skapa förutsättningar för arbetsro och fokusering för stabila sociala möten och studiefokus. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 5.

Alla våra pedagoger arbetar på flera olika sätt återkommande med gruppövningar och andra trygghetsskapande aktiviteter både inom årskurserna och med faddersystem mellan årskurserna. Allt för att skapa maximal trygghet och trivsel under raster och alla skolaktiviteter.

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen arbetar förebyggande för att hindra mobbning och kränkande behandling. Rådet träffas regelbundet för kartläggning av nuläget och uppföljning av tidigare ärenden. Arbetet är långsiktigt och förebyggande. Vi följer vår likabehandlingsplan och genom trygghetsvandringar, trygghetsenkäter varje termin och sociogram mm. löpande varje termin.

Valborg 2017.jpg

Sidan uppdaterades: