Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

IKT

Informations- och kommunikationsteknik

Från och med den 1 juli 2018 gäller en reviderad version av kursplanen för teknikämnet i skolan så att datorer samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) finns uttryckligen inskriven i grundskolans kursplan. Skolan har redan tidigare påbörjat detta arbete och tillämpar redan nu den nya kursplanen.

Digitala berättelser

Som ett nytt projekt inom teknikområdet har skolan beslutat att göra en satsning på digitalt berättande, vilket även har stöd i läroplanen. Med hjälp av digitalt berättande lär sig eleverna att beskriva, förklara och argumentera. Flera medier, såsom text, bild, film och ljud kan användas i berättandet för att berättelsernas innehåll och budskap ska framgå tydligt. Digitala berättelser kan användas för att producera såväl personliga som akademiska berättelser.

Inom ramen för det entreprenöriella förhållningssättet som skolan har, ska även tillämpningar inom IKT utvecklas. Organisationen ”Ung företagsamhet” kommer att medverka till att etablera kontakter med ortens it-företag och samhällsinstanser i Orminge för studiebesök för eleverna.

Programmering

Ett ytterligare område inom IKT är programmering som inbegriper även matematikämnet. I viss mån gynnas också elevernas kunskaper i engelska då programmering ofta sker med hjälp av detta språk. Även elevernas tålamod och förmåga till strategiskt tänkande utvecklas. Skolan planerar att programmering ska ingå i undervisningen.

Musik med digitala verktyg

Skolan kommer att under hösten 2017 att delta i det nationella skolprojektet ”Make music matter” där eleverna få ges utökade möjligheter att med hjälp av digitala verktyg använda musiken som uttrycksform och kommunikationsmedel. Det entreprenöriella förhållningssättet stimuleras också av detta projekt.

Sidan uppdaterades: