Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar vår verksamhet. Genom att planera, dokumentera, följa upp och analysera får vi kunskap om styrkor och utvecklingsområden för såväl våra elever som för våra verskamheter. Vi analyserar bland annat våra förskolors och skolors kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, elevresultat och ekonomi. Resultaten ställs mot målen och de prioriterade områdena för alla Nackas kommunala skolor.

Värdering & Vision

vision-och-värdering-454px.jpg

Några av våra resultat

Sickla skola

Kundenkät och medarbetarenkät 2020 samt skolinspektioner

Klicka på bilden för att se den i större format.

Jämför oss gärna med övriga skolor i Nacka kommun

Våga visa 2020

Klicka på bilden för att se den i större format.

Läs mer om Våga visa och observationer

Vilans skola

  • 100 % av våra betygssättande lärare i åk 6 är behöriga.
  • 100 % av våra elever i åk 1 klarade skolverkets krav för läsförståelse (vt 2020)

Kundundersökningen våren 2020

kundundersökning vilan.JPG

Trygghetsenkäten 2020

trygghetsenkät-vilan.JPG

Mini medling är ett gemensamt arbetssätt som används vid konflikthantering på skolan sedan ht 20.

Medarbetarenkäten 2020 visar höga resultat inom:

  • Jag trivs på min arbetsplats
  • Jag ser fram emot att gå till arbetet
  • Jag är nyfiken och provar nytt
  • Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats.

Jämför oss gärna med övriga skolor i Nacka kommun

Sidan uppdaterades: