Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Hos oss ska varje elev lyckas!

Vi lägger stor vikt vid att främja nyfikenheten, kreativiteten och lusten att lära hos våra barn och elever. Vi vet att det skapar både vilja, engagemang och mod att lära tillsammans med andra.

Vi har höga förväntningar på våra pedagoger och våra verksamheter. Trygghet, trivsel, arbetsro, inspirerande och tillgänglig undervisning liksom fysisk aktivitet och näringsriktig klimatklok mat är en självklarhet för oss.

Det räcker inte med att vi rustar våra barn och elever för dagens samhälle. Verksamheterna måste också förbereda barn och elever för framtiden.

Därför är det viktigt att vi utvecklar elevernas kognitiva, kommunikativa och entreprenöriella förmågor på ett helt annat sätt än tidigare. I Sickla rektorsområde arbetar vi på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet med ett modernt lärande som främjar varje barns och elevs utveckling i alla ämnen och i sin förmåga att samspela med andra. Digitala lärverktyg är ett självklart inslag i det dagliga arbetet.

I våra skolor arbetar vi med kooperativt lärande som är ett elevaktivt och inkluderande arbetssätt med fokus på demokratiska, kommunikativa lärprocesser. Det är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

Våra elever ska ha modet att prova och utforska i samarbete med andra. Lärarens uppgift är att utifrån givna strukturer och principer organisera lärandet så att alla kommer till tals och lär sig att tänka kritiskt, tro på sin egen förmåga, reflektera, ifrågasätta och analysera.

Kooperativt lärande härstammar från ett socialkonstruktivistiskt synsätt, dvs att lärande sker i mötet mellan människor. Lärandet främjar respekten och förståelsen för varandra.

”All kunskap börjar med förvåning.” - Aristoteles

Sidan uppdaterades: