Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi söker dig som vågar göra!

Att arbeta inom Sickla rektorsområde ger dig goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med kollegor och arbeta på nya sätt. Kollegialt lärande och pedagogisk utveckling genomsyrar verksamheterna och vi tar ständigt del av aktuell forskning. Vi satsar på utvecklande samarbeten inom vår egen organisation, med internationella samarbetspartners och ingår i forskningsprojekt med högre lärosäten.

Vårt motto är Våga göra – Våga dela. Vi vågar pröva nytt och arbetar aktivt med att dela erfarenhet och kompetens.

Vi lägger mycket kraft på att vara en riktigt bra arbetsgivare. Vi har många olika nätverk för kollegialt lärande där pedagoger och lärare får stora chanser att utvecklas inom sin profession.

Våra skolor och förskolor samarbetar för att ständigt öka kvalitet och likvärdiget. På såväl Vilans skola som Sickla skola arbetar vi för att utveckla det kooperativa lärandet i klassrummet. Pedagogerna möts på olika sätt i pedagogiska utvecklingsgrupper för att dela erfarenheter och kunskaper kring undervisning och bedömning.

Sickla skola har kompetenta och behöriga lärare som trivs och ständigt vill utveckla sin undervising. Vi arbetar målmedvetet med att synliggöra elevers tänkande genom ett förhållningssätt som är utarbetat vid Harvard University; Visible thinking. Syftet är att eleverna på ett strukturerat sätt ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar; lära sig att göra jämförelser, dra slutsatser, se saker ur olika perspektiv, analysera samt reflektera över kunskaper och företeelser. Elevernas kunskapsutveckling analyseras kontinuerligt för att säkerställa att alla ges bästa förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Vilans skola har skickliga behöriga lärare som trivs och stannar. Undervisningen håller hög kvaliteten och våra elever når målen. Här vågar vi prova nytt och och utvecklar ständigt vår undervisning. Goda relationer, trivel och trygghet är ledord för oss.

På Växthuset och Universums förskolor arbetar vi med fokusgrupper utifrån ämnesområdena naturvetenskap, matematik och skapande. Språksatsning pågår och verksamheterna arbetar aktivt med bokteman kopplade till estetiska lärprocesser. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen delar vi ofta in oss i mindre grupper för att ge de allra bästa förutsättningar för varje barn. Vi arbetar utforskande i projekt där vi utgår från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter.

På Vilans förskola arrangeras lustfyllda lärandetillfällen i små grupper där pedagoger och barn tillsammans utforskar i projekt. Med mindre grupp i lärandesituationen kan pedagogen stötta gruppen och individen. Pedagogerna bedriver genomtänkt undervisning kopplat till förskolans tema "Lärande för hållbar utvecklng". Aktiviteterna syftar till att uppnå mål i förskolans läroplan. Prioriterade områden är: Normer och värden samt språkutvecklande undervisning. Vi har ett nära samarbete med Vilanas skola för en trygg barnomsorg och skolgång hela vägen från förskola till årskurs sex.

Möt några av våra lärare och pedagoger

Mikaela Lundqvist

Jag arbetar på Växthusets förskola i Sickla rektorsområde. Här finns möjligheter att utvecklas vidare, få inspiration, samarbeta och ta del av andra förskolors arbete inom rektorsområdet. Vi har stor tillgång till natur och kultur i närområdet och detta är något vi verkligen tar vara på i vårt arbete.

Daniel Lundin

Lärare i fritidshem Sickla skola

Jag trivs med att jobba på Sickla skola fritids, bland annat för att samarbetet mellan mina kollegor fungerar utmärkt!

Alla är måna om att hjälpa varandra och att få alla att må bra på arbetsplatsen.

Mia Ekström

Lärare

Jag arbetar på Vilans skola och trivs mycket bra med att vara i en trygg och stimulerande miljö som den här lilla skolan har. Här finns det kompetenta och engagerade medarbetare i alla arbetslag. Eftersom det är en liten skola, blir varje elev sedd och det skapar trygghet för alla. När jag undervisar är elevernas lärande i fokus och jag förmedlar att kunskap är roligt! Alla elever lär sig på olika sätt, därför varierar jag min undervisning med inslag av utepedagogik och kooperativt lärande. Vi har ett nära samarbete med Sickla skola som jag även har arbetat på tidigare. Samarbetet mellan skolorna gör att vi hela tiden utvecklar oss, lär av varandra och blir bättre på det vi gör, nämligen att få varje elev att utvecklas maximalt i sitt lärande med goda studieresultat.

Vill du veta mer om Sickla rektorsområde?

I menyn till höger hittar du mer information om hur vi arbetar med den pedagogiska utvecklingen och kan läser mer om våra förskolor och skolor. Där finns även våra kontaktuppgifter.

Lediga jobb - just nu

Våra lediga tjänster annonseras alltid i Nacka kommuns rekryteringssystem. Där hittar du även alla lediga tjänster inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Här nedan kan du läsa mer om att arbeta i Nackas kommunala skolor och förskolor.

Sidan uppdaterades: