Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolval 2022

Lika– Unika, Allas lika värde

Öppethus

Öppna hus är nu inställda!

Utifrån rådande Pandemi och läget i Älta kommer vi inte kunna genomföra Informationskvällar som tänkt i år på våra skolor.

Vi kommer skicka ut material till er som vi hoppas ska ge er svar på många frågor.

Vi återkommer kring detta.

Mvh

Skolledningen Sigfridsborgsskolan

Välkommen till oss!

Sigfridsborgs skola är en enhet som bedriver lärande på hållbar väg!
Sigfridsborgs skola ska vara en trygg, utmanande, kreativ och stimulerande arbetsplats för såväl barn, elever som vuxna, en arbetsplats där vi alla tar ansvar, visar på en laganda och har roligt varje dag tillsammans!

Varje dag sker en fantastisk verksamhet på skolan och det råder en stämning som vi värnar, det innebär att vi tar hand om varandra och är den nära och trygga skolan.

Eleverna har mycket goda resultat och skolan har fina resultat på kundundersökningen som vi är stolta över.

Vår värdegrund LikaUnika, Allas lika värde ska alltid ligga till grund för vår verksamhet.

Våra värdeord är : Kunskap, nyfikenhet, självkänsla, ansvar och empati.

Dessa ord har vi synliggjort i vår symbol Ryggsäcken!

Nacka kommuns vision för skolan är:

  • Världens bästa utbildning för barn och unga varje dag.
  • Nacka kommuns övergripande vision är:
  • Öppenhet och mångfald

Här kan ni ta del av brev från skolledningen med information om Sigfridsborgsskolan. (PDF-dokument, 184 kB)

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål som rektor är att alla medarbetare ska tänka: Hur ska jag göra det bästa för alla elever varje dag?

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Enhetschefer

Susanne Sidenmark

Rektor Bitr

Lena Schlyter

Rektor Bitr

Sidan uppdaterades: