Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolval 2023

Lika– Unika, Allas lika värde

Öppethus

Informationskväll Sigfridsborgsskolan

Ni är välkomna till informationskväll på Sigfridsborgsskolan. Mer information kommer!

När För vem?
24/1-2023, kl 17.30-19.00.

För er som har barn som ska börja i förskoleklass till höstterminen 2023.

Mvh

Skolledningen Sigfridsborgsskolan

Skolval 2023 - Placeringsbesked publiceras 9/3-2023

Skolvalsperioden 2023 är avslutad.

Nacka kommun är skyldig att se till att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om du inte gjort något skolval (och ditt barn ska börja förskoleklass eller går i en skola som saknar nästa årskurs) placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Allmän information kring att välja skola under skolvalsperioden

Här hittar du allmän information kring skolvalsperioden som infaller i början av varje år. Skolvalsperioden 2023 öppnar måndagen den 16 januari och pågår till och med måndagen den 6 februari.

Plaseringsbesked efter skolvalet 2023

Placeringsbeskeden efter skolvalet 2023 publiceras den 9 mars 2023. Du loggar in i e-tjänsten Mitt Skolval för att läsa placeringsbeskedet.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige får placeringsbesked via e-post.

Skolval 2023 sker under perioden 16/1-2023 till den 6/2-2023.

Välkommen till oss!

Sigfridsborgs skola är en enhet som bedriver lärande på hållbar väg!
Sigfridsborgs skola ska vara en trygg, utmanande, kreativ och stimulerande arbetsplats för såväl barn, elever som vuxna, en arbetsplats där vi alla tar ansvar, visar på en laganda och har roligt varje dag tillsammans!

Varje dag sker en fantastisk verksamhet på skolan och det råder en stämning som vi värnar, det innebär att vi tar hand om varandra och är den nära och trygga skolan.

Eleverna har mycket goda resultat och skolan har fina resultat på kundundersökningen som vi är stolta över.

Vår värdegrund LikaUnika, Allas lika värde ska alltid ligga till grund för vår verksamhet.

Våra värdeord är : Kunskap, nyfikenhet, självkänsla, ansvar och empati.

Dessa ord har vi synliggjort i vår symbol Ryggsäcken!

Nacka kommuns vision för skolan är:

  • Världens bästa utbildning för barn och unga varje dag.
  • Nacka kommuns övergripande vision är:
  • Öppenhet och mångfald

Här kan ni ta del av brev från skolledningen med information om Sigfridsborgsskolan. (PDF-dokument, 133 kB)

Organisationspresentation Älta rektorsområde (PDF-dokument, 821 kB)

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål är att alla vuxna inom vår organisation tänker: Hur ska vi alla som arbetar på enheten med olika kompetens och bakgrund, göra det bästa varje dag för att ge de bästa till alla barn och elever!

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Enhetschefer

Lena Schlyter

Rektor Bitr

Helena Pålsson

Rektor Bitr

Sidan uppdaterades: