Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resor till och från skolan

Här hittar du information om resor till och från skolan för Nackaelever i förskoleklass och grundskola. All information avser elever som är folkbokförda i Nacka.

Vem ansvarar för att eleven kommer till och från skolan?

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt. I vissa fall kan en elev ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Alla ansökningar prövas individuellt.

Det finns tre typer av skolskjuts som det är möjligt att ansöka om beroende på barnets behov och avstånd till skolan:

  • Skolbiljett/SL-kort
  • Skolskjuts för elever i särskola och elever med annan funktionsnedsättning
  • Taxiresor vid tillfälligt funktionshinder till följd av olyckshändelse

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att beviljas skolskjuts inom respektive kategori. Observera att informationen om skolskjuts endast avser elever som är folkbokförda i Nacka.

Sidan uppdaterades: