Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolval 2023

Vi skapar framtid med kunskap, engagemang och trygghet!
  • Vy från Almvägen

  • Vy från Ishallen

  • VY INTERIÖR HJÄRTAT

Öppethus

Öppet hus Stavsborgsskolan

Ni är välkomna till informationskvällar hos oss på Stavsborgsskolan dessa datum.

Mer information kring tid och plats kommer.

Datum

För vem?

25/1-2023 För föräldrar med barn som ska börja i förskoleklass till hösten 2023
26/1-2023 För föräldrar med ungdomar som ska börja i årskurs 7 till hösten 2023

Mvh

Skolledningen Stavsborgsskolan

Skolval 2023 - Placeringsbesked publiceras 9/3-2023

Skolvalsperioden 2023 är avslutad.

Nacka kommun är skyldig att se till att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om du inte gjort något skolval (och ditt barn ska börja förskoleklass eller går i en skola som saknar nästa årskurs) placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Allmän information kring att välja skola under skolvalsperioden

Här hittar du allmän information kring skolvalsperioden som infaller i början av varje år. Skolvalsperioden 2023 öppnar måndagen den 16 januari och pågår till och med måndagen den 6 februari.

Plaseringsbesked efter skolvalet 2023

Placeringsbeskeden efter skolvalet 2023 publiceras den 9 mars 2023. Du loggar in i e-tjänsten Mitt Skolval för att läsa placeringsbeskedet.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige får placeringsbesked via e-post.

Skolval 2023 sker under perioden 16/1-2023 till den 6/2-2023.

Stavsborgsskolan är en F-9 skola med värme och kompetens där elever och medarbetare känner trygghet och trivs, en förutsättning för goda elevresultat och en arbetsplats med bra arbetsmiljö.

Vi skapar förutsättningar för det livslånga lärandet från den spännande starten i förskoleklass, via det första betyget i år 6 till slutbetyget i år 9. Stavsborgsskolans verksamhet bygger på goda kontakter med er föräldrar.

I vårt dagliga arbete är det viktigt att visa hänsyn och respekt för varandra. Trygghetsarbetet är basen för vår verksamhet och vi är stolta över att se mötet mellan de yngsta och äldsta eleverna, det är ett kvitto på den fina värme som finns på Stavsborgsskolan.

Skolan genomsyras av fina och respektfulla möten mellan vuxna och elever.

I lärandet bygger vi en undervisning baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Lärarna vill att eleverna ska lyckas och gör sitt yttersta för att möta varje individs behov och förutsättningar.

Våra pedagoger och lärare har hög ämneskompetens och höga förväntningar på eleverna. Alla elever ska ha med sig alla de baskunskaper de behöver för ett livslångt lärande.

Till läsårsstart höstterminen 2023 kommer vi att starta upp verksamheten i helt nybyggda lokaler. En fantastisk skola med de bästa förutsättningarna för våra elever. Läs gärna mer om det nedan:

Vi skapar framtid med kunskap, engagemang och trygghet!

Brev till hemmen blivande år F 2023.pdf

Brev till hemmen blivande år 7 2023.pdf

Organisationspresentation Älta rektorsområde (PDF-dokument, 821 kB)

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål är att alla vuxna inom vår organisation tänker: Hur ska vi alla som arbetar på enheten med olika kompetens och bakgrund, göra det bästa varje dag för att ge de bästa till alla barn och elever!

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Enhetschefer

Dennis Samuelsson Serwadda

Rektor Bitr

Pär Angerfelt

Rektor Bitr

Sidan uppdaterades: