Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolval 2022

Vi skapar framtid med kunskap, engagemang och trygghet!

Öppethus

Öppna hus är nu inställda!

Utifrån rådande Pandemi och läget i Älta kommer vi inte kunna genomföra Informationskvällar som tänkt i år på våra skolor.

Vi kommer skicka ut material till er som vi hoppas ska ge er svar på många frågor.

Vi återkommer kring detta.

Mvh

Skolledningen Stavsborgsskolan

Stavsborgsskolan är en F-9 skola med värme och kompetens där elever och medarbetare känner trygghet och trivs, en förutsättning för goda elevresultat och en arbetsplats med bra arbetsmiljö.

Vi skapar förutsättningar för det livslånga lärandet från den spännande starten i förskoleklass, via det första betyget i år 6 till slutbetyget i år 9. Stavsborgsskolans verksamhet bygger på goda kontakter med er föräldrar.

I vårt dagliga arbete är det viktigt att visa hänsyn och respekt för varandra. Trygghetsarbetet är basen för vår verksamhet och vi är stolta över att se mötet mellan de yngsta och äldsta eleverna, det är ett kvitto på den fina värme som finns på Stavsborgsskolan.

Skolan genomsyras av fina och respektfulla möten mellan vuxna och elever.

I lärandet bygger vi en undervisning baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Lärarna vill att eleverna ska lyckas och gör sitt yttersta för att möta varje individs behov och förutsättningar.

Våra pedagoger och lärare har hög ämneskompetens och höga förväntningar på eleverna. Alla elever ska ha med sig alla de baskunskaper de behöver för ett livslångt lärande.

Skolan är vackert belägen nära Ältasjön, idrottsplats och strövområden som inbjuder till fina aktiviteter utomhus.

Vi skapar framtid med kunskap, engagemang och trygghet!

Tryggheten är viktigast för oss för att nå maximal utveckling för alla elever under hela skoldagen och fritidshemstiden. Läs mer om våra Förhållningssätt och förväntingar i detta dokument (PDF-dokument, 178 kB)

Här kan ni ta del av brev från skolledningen med information om Stavsborgsskolan för blivande förskoleklass. (PDF-dokument, 162 kB)

Här kan ni ta del av brev från skolledningen med information om Stavsborgsskolan för blivande årskurs 7. (PDF-dokument, 163 kB)

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål som rektor är att alla medarbetare ska tänka: Hur ska jag göra det bästa för alla elever varje dag?

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Enhetschefer

Ann Goliath Pillola

Rektor Bitr

Jimmy Svensson

Rektor Bitr

Sidan uppdaterades: