Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Universums förskola

Barn och vårdnadshavare

Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna till Universum.

Samverkan Förskola - Hem

Vi arbetar för ett positivt klimat där både barn och vuxna ska känna glädje och gemenskap. Vårt mål är att alla ska trivas och vara trygga och att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i sitt barns vardag på förskolan.

Vi använder oss av Infomentor som huvudsaklig kommunikationskanal. Här publicerar vi både blogginlägg och regelbundna verksamhetsbrev och nyheter. Vi synliggör även vår verksamhet på Instagram #universumforskola. Övrig samverkan sker genom:

• Föräldraaktiv inskolning
• Föräldramöten
• Föräldraråd
• Utvecklingssamtal
• Daglig kontakt vid hämtning och lämning

Utvecklingssamtal och Uppföljningssamtal

Vi har uppföljningssamtal ca en månad efter inskolning, utvecklingssamtal en gång per år samt ett avslutningssamtal innan barnet börjar skolan. Vi synliggör då barnets lärande och utveckling under sin tid på förskolan.

Barnobservationer

Vi följer noga barnens lärande och utveckling i syfte att kunna planera och organisera på bästa sätt. Alla barn är olika, behöver olika saker och vi kan lättare anpassa och undanröja eventuella hinder om vi vet mer om vad barnen intresserar sig för och hur de interagerar med varandra.

Föräldraråd

Möjlighet finns att delta Föräldrarådet som är ett forum för föräldrar och personal. Vi lyfter olika aktuella frågeställningar och diskuterar tillsammans. Rådet träffas en gång på hösten och två gånger på våren. Varje avdelning utser en eller ett par representanter som deltar i vårt Föräldraråd.

Sidan uppdaterades: