Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Universums förskola

Lärandet i förskolan

Varje barn är en kompetent individ och vi ger dagligen alla barn möjligheter att prova, utforska och visa.

Barnens tankar och teorier får stort utrymme i vår planering av verksamheten. Det är viktigt att skapa en tillgänglig och tillåtande pedagogisk miljö och som uppmuntrar till egna initiativ, självständighet och kreativitet. Vi ser både den inre och yttre miljön som en aktiv del i barns lärande. Miljön ska vara lustfylld, inbjudande och stimulera till att vilja utforska i lugn och ro. Material placeras tillgängligt för intresse, nyfikenhet och experiment. Vi ser möjligheter istället för hinder och har reflektion som en grund för utveckling för såväl barn som pedagoger.

Utforska-670x290.jpg

Pedagogerna

Alla vuxna som arbetar på förskolan är pedagoger och därmed viktiga förebilder för barnen. Personalen ger barnen omsorg och stöttar varje barn på bästa sätt. Vi bemöter varandra med respekt, öppenhet och vänlighet. Vi uppdaterar oss i frågor som rör pedagogisk utveckling, forskning samt generella nyheter som kan ge oss nya tankar. Vi arbetar aktivt för att lära oss av varandra och dela både kunskaper och erfarenheter. I personalgruppen vill vi att det ska finnas en "dela-kultur" och där målet ytterst är att ge varje barn de allra bästa förutsättningar för lärande. Vi har en hög andel legitimerade förskollärare som leder det pedagogiska arbetet med barnen.

Undervisning i fokusgrupperna

Äventyrarna - här ges barnen möjligheter att utforska och lära sig mer om natur, djur, miljö, samhälle, teknik, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnens nyfikenhet är drivkraften i det som ska utforskas och undersökas. Vi lär oss genom att först hitta olika intressespår, vi utforskar och tar reda på fakta, vi bearbetar och resonerar med barnen och vi drar slutsatser och hypoteser. Ofta leder detta vidare till ny ormåden att utforska.

Forskarna - vi lär oss mer om matematik, vi gör jämförelser, lär oss om olika former och lär känna siffrorna på ett lekfullt sätt. Vi utforskar och resonerar oss fram till olika slutsatser. Vi utgår från det som är konkret och lär oss mer om grunderna inom matematiken.

Språkarna - genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Vi använder oss av undervisningsmaterial och metod - Före Bornholmsmodellen (3-5 år) och Babblarna (1-2 år).

På förskolan arbetar vi med pedagogisk dokumentation och synliggör lärandet för både barn och vårdnadshavare. Dokumentationen är synlig i våra verksamhetsbrev, på vår blogg samt genom väggdokumentation på avdelningarna.

Sidan uppdaterades: