Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Universums förskola

Lärandet och undervisningen i förskolan

Tema: Små händer gör stor skillnad i och för den stora världen

Undervisning i små grupper: På Universums förskola arrangeras lustfyllda lärandetillfällen i små åldersindelade grupper där pedagoger och barn tillsammans utforskar i projekt. Med mindre grupp i lärandesituationen kan pedagogen stötta både gruppen och individen. Pedagogerna bedriver genomtänkt undervisning kopplat till förskolans tema, med aktiviteter som är kopplade till ämnen i läroplanen (lpfö18) från Skolverket.

Omsorg och undervisning i balans (EduCare): Pedagogerna tillämpar leken som lärmetod som ökar lust, trygghet och trivsel. Lärandeaktiviteterna genomförs i olika grupper och konstellationer med syftet att främja och vidga kamratmönster i gott klimat.

Arbetssätt och förhållningssätt: Vi tar, som Skolverket, ställning för det situationsbundna lärandet, dvs att lärandet sker i samspel med omgivningen. Vi skapar sammanhang i en kreativ miljö där varje barn får prova, utforska, visa, berätta, bli sedd och hörd. Vår ambition är att barn vill, kan, vågar med trygghet, kunskap, utveckling. Barnens nyfikenhet är en drivkraft.

Barn är kompetenta när barn får: Vi utgår från att alla barn är kompetenta och unika, varje individ har behov och intressen att bejaka i förskolan. Vi ger barnen möjlighet att prova, utforska och visa. Barnens tankar, nyfikenhet och teorier är utgångspunkt och drivkraft i pedagogernas planering. Alla vuxna som vistas på förskolan är viktiga förebilder. Pedagogenas roll innebär att undanröja eventuella hinder och skapa de bästa föutsättningarna för lärande för varje barn på förskolan.

Utforska-670x290.jpg

Pedagogerna - Tillsammans blir vi bättre

Vi har en hög andel legitimerade förskollärare som ansvarar över undervisningen på förskolan. I bemanningen finns, utöver fasta förskollärare och barnskötare i arbetslag, rörliga pedagoger som kliver in i grupper när de behövs. Det här är en stabilitet och trygghet för alla på förskolan. Förskolan har samordnare som dagligen ser över hur vi bemannar oss för att kunna tillgodose barnen den planerade undervisningen.

Förskolornas arbetslag består av kompetenta och erfarna pedagoger som alla bidrar till barnets omsorg, utveckling och lärande. Pedagogerna reflekterar tillsammans, utvecklar pedagogiska arbetssätt samt delar erfarenhet och forskning med varandra. Förskolan har en pedagogisk utvecklingsgrupp bestående av förskolans förskollärare/arbetslagsledare.

Kulturella upplevelser

Vi låter barnen ta del av kvalitativt kulturutbud i samarbete med Dieselverkstaden i Sickla. Vi upplever scenkonst såsom musik och teater i bejublande föreställningar. Vi har en kultur och traditionsplan för förskolorna i Sickla rektorsområde samt ett kulturombud på varje förskola som säkerställer att vi följer den och bokar in scenkonst.

Sidan uppdaterades: