Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hälsa och omsorg

Vi inspirerar till rörelseglädje och verkar för en god barnhälsa

Vi är ute mycket

Utevistelse, lekfull undervisning med himmel som tak, är en daglig del av vår verksamhet. Vi ger barnen en bra start på dagen genom att vara utomhus i friska luften och erbjuda lekfulla aktiviteter. Vi promenerar och utforskar förskolans gårdar samt närområde. Barn och pedagoger upptäcker och och upplever natur och omvärld tillsammans. Hämtning och lämning sker för det mesta utomhus.

Vi inspirerar till rörelseglädje

Pedagogerna uppmuntrar barnen till rörelseglädje och ser rörelselek som en god metod att höja puls, öka kroppskoordination, lära känna sin kropp och öva upp motoriska färdigheter. Vi arrangerar rörelseaktivitet ute och inne med musik och dans, bollsport, gymnastikövningar, yoga, hinderbanor.

Vi inspirerar till matglädje - måltidspedagogik

Kostlära är en viktig lära för livet. Vi arbetar medvetet med att öka barnens lust och nyfikenhet att prova nya smaker samt öka förståelse för värdet i att äta rätt och balanserat. Vi undviker socker/sötade produkter i största mån ed "så lite socker som möjligt". vi serverar frukt och grönsaker varje dag. Till lunchen serveras en grönsaksbuffé med alternativ och valmöjligheter. Matsedeln är variationsrik och det finns alltid vegetariskt alternativ. Barnen tränas sin förmåga att identifiera kroppens signaler såsom hunger, törst och mättnad. Barnen stöttas i att göra bedömningar och ta mat själva. Tillsammans med kökets personal verkar pedagogerna för en lugn och harmonisk pedagogisk lärandemiljö för måltider som ökar lust och välbefinnande.

Sidan uppdaterades: