Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Växthuset förskola

Lärandet och undervisningen i förskolan

Tema: Små händer gör stor skillnad i och för den stora världen

Undervisning i små grupper: På Växthusets förskola arrangeras lustfyllda lärandetillfällen i små grupper där pedagoger och barn tillsammans utforskar i projekt. Med mindre grupp i undervisningsaktiviteter kan pedagoger stötta både gruppen och individen. Pedagogerna bedriver genomtänkt undervisning kopplat till förskolans tema och aktiviteter som kopplas till ämnen i läroplanen (lpfö18) från Skolverket.

Utforska-löv-670x290.jpg

Omsorg och undervisning i balans (EduCare): Pedagogerna tillämpar leken som lärmetod som ökar lust, tryggghet och trivsel. Lärandeaktiviteterna genomförs i olika grupper och konstellationer med syftet att främja och vidga kamratmönster i gott klimat.

Arbetssätt och förhållningssätt: Vi tar, som Skolverket, ställning för det situationsbundna lärandet, dvs att lärandet sker i samspel med omgivningen. Vi skapar sammanhang i en kreativ miljö där varje person får prova, utforska, visa, berätta, bli sedd och hörd. Vår ambition är att barn vill, kan, vågar med trygghet, kunskap, utveckling. Barnens nyfikenhet är en drivkraft.

Barn är kompetenta när barn får: Vi utgår från att alla barn är kompetenta och unika, varje individ har behov och intressen att bejaka i förskolan. Barnens tankar, nyfikenhet och intressen är utgångsounkt och drivkraft i pedagogernas planering. Alla vuxna som vistas i förskolan är viktiga förebilder. Pedagogernas roll innebär att undanröja eventuella hinder och skapa de bästa förutsättningarna för lärande för varje barn på förskolan.

Pedagogerna - Tillsammans blir vi bättre

Vi har en hög andel legitimerade förskollärare som ansvarar över undervisningen på förskolan. I bemanningen finns, utöver fasta förskollärare och barnskötare i arbetslag, rörliga pedagoger som kliver in i grupper där de behövs. Det här är en stabilitet och trygghet för alla på förskolan. Förskolan har samordnare som dagligen ser över och planerar hur vi bemannar oss i grupperna för att tillgodose barnen den planerade undervisningen.

Förskolornas arbetslag består av kompetenta och erfarna pedagoger som alla bidrar till barnens omsorg, utveckling och lärande. Pedagogerna reflekterar tillsammans, utvecklar pedagogiska arbetssätt samt delar erfarenhet och forskning med varandra. Förskolan har en pedagogisk utvecklingsgrupp bestående av förskollärare/arbetslagsledare.

Kulturella upplevelser: vi låter barnen ta del av kvalitativt kulturutbud i samarbete med Dieselverkstaden i Sickla. Vi upplever scenkonst såsom musik och teater i bejublade föreställningar. Vi har en kultur och traditionsplan för förskolorna i Sickla rektorsområde samt ett kulturombud på varje förskola som säkerställer att vi följer den och bokar in scenkonst.

konstutstallning-vaxthuset670x290jpg.jpg

Sidan uppdaterades: