Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Förskolan Växthuset är en del av Sickla rektorsområde och är belägen på skolgården nedanför Sickla skola i centrala Nacka. Vi har nära till parker och natur samt Dieselverkstadens fina kulturutbud för barn.

Förskolan är en lärorik plats för barnen. Här ges det många möjligheter till att utveckla förmågor och kreativt skapande i olika former. Vi erbjuder barnen undervisning i våra tre fokusgrupper, Äventyrarna, Språkarna och Forskarna.

Trygghet och trivsel är grunden i den omsorg vi ger barnen på förskolan. Tryggheten ska byggas upp som en helhet runt förskolans miljö och med kamrater och pedagoger.

Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen delar vi ofta in oss i mindre grupper för att ge de allra bästa förutsättningar för varje barn. Vi arbetar utforskande i projekt där vi utgår från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter.

Fem avdelningar

På Växthuset finns plats för ca 100 barn och vi har fem avdelningar som är placerade i två hus.

I gula byggnaden Växthuset finns avdelningarna:

  • Solrosen - barn 1-3 år
  • Smörblomman - barn 1-3 år
  • Gullklövern - barn 3-4 år
  • Stormhatten - barn 3-4 år

I vår närliggande paviljong finns avdelning:

  • Lunden - barn 4-5 år

Våra resultat

Förskolan har en hög andel legitimerade förskollärare som leder det pedagogiska arbetet på avdelningarna och vi har många års samlad erfarenhet och kompetens i våra arbetslag.

Kundundersökning och uppgifter från SCB 2020

Andel nöjda föräldrar 98 %
Verksamheten är stimulerande för mitt barn 99 %
Mitt barn är tryggt i förskolan 96 %
Mitt barn har en god arbetsmiljö 87 %
Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 86 %
Antal barn per årsarbetare 4,97 (kommunen 4,65)
Antal inskrivna barn på förskolan 98

Sidan uppdaterades: