Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Växthuset förskola

Barn och vårdnadshavare

Vi arbetar för ett positivt klimat där både barn och vuxna ska känna glädje och gemenskap. Vi vill att alla ska trivas och vara trygga och att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i sitt barns vardag på förskolan

Introduktion till förskolan

Att starta på förskolan är något nytt, stort och spännande. Vårt sätt att introducera barnet till förskolans värld är igenom föräldraaktiv inskolning. Idén med inskolningsmodellen är att vårdnadshavare och pedagoger tillsammans förmedlar till barnet att vår förskola är en lustfylld och trygg miljö. Tid för introduktionen är ca tre dagar men det är viktigt att vara flexibel och lyhörd för barnets uttryck och behov för en positiv upplevelse av inskolningen.

Första tiden på förskolan handlar om att lära känna, få prova på, hitta sin plats i gruppen. Stor vikt läggs vid trygghet, trivsel och omsorg.

Samverkan förskola - hem

Vi värdesätter dialogen med förskolans vårdnadshavare som en viktig del av det förtroendefulla uppdraget att ge en trygg omsorg till barnen. Hos oss ska alla barn och föräldrar känna sig välkomna, sedda och nöjda.

Vi erbjuder vårdnadshavare möjlighet att få indiduellt utvecklingssamtal på förskolan 1 - 2 ggr per år. På utvecklingssamtalet går vi igenom barnets strategier att ta in kunskaper, intressen och förmågor samt hur vi på förskolan arbetar för att främja barnets utveckling.

yVi bjuder in till föräldrasamverkan i form av hälsa på oss - möten, öppet hus, föräldraråd. Vi uppmärksamar högtider såsom vänskapsdagen, FN dagen, lucia, Rocka sockan, Förskolans dag, Midsommar.

Varje år sker en kundundersökning där vårdnadshavarna får uttrycka sin upplevelse av förskolans kvalitet. Resultatet är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete och finns med som ett av våra underlag vid kvalitetsanalys och redovisning samt framtagande av prioriterade målområden.

Följ ditt barns lärande digitalt

Som förälder hos oss får du tillgång till vår digitala plattform InfoMentor. Där lägger du in ditt barns vistelsetider samt kontaktuppgifter, du får ta del av information om det pedagogiska arbetet samt förskolans planer.

Att ställa sig i kö/boka in ett besök till vår förskola:

Logga in på Nacka.se och gör ditt val på Nacka24. för bokning av besök och visning av förskolan, kontakta förskollärare Jenny Junetoft jenny:junetoft@nacka.se

För övergripande frågor om år pedagogiska verksamhet, välkommen att kontakta vår administratör Susann Solanki susann.solanki@nacka.se alternativt biträdande rektor Ami Öhman ami.ohman@nacka.se

Sidan uppdaterades: