Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Lärande för hållbar utveckling

Vi erbjuder undervisning i små grupper

På Vilans förskola arrangeras lustfyllda lärandetillfällen i små grupper där pedagoger och barn tillsammans utforskar i projekt. Med mindre grupp i lärandesituationen kan pedagogen stötta gruppen och individen. Pedagogerna bedriver genomtänkt undervisning kopplat till förskolans tema "Lärande för hållbar utvecklng". Aktiviteterna syftar till att uppnå mål i förskolans läroplan. Prioriterade områden under 2020 - 2021 är Normer och värden samt språkutvecklande undervisning.

Omsorg och undervisning i balans (EduCare)

Pedagogerna tillämpar leken som lärmetod som ökar lust, trygghet och trivsel. Lärandeaktiviteterna genomförs i olika grupper och konstellationer med syftet att främja och vidga kamratmönster i gott klimat.

Arbetssätt och metodik på avdelningsnivå

1 - 2 års avdelningar undersöker "hur naturen förändras igenom årstiderna" och dokumenterar processen tillsammans. Barnens tankar och intressen tas tillvara av pedagogerna som deltar i leken och utmanar lärandet. Vi arbetar med alla sinnen; provar, upplever, känner och provar igen - återkopplar. Stort fokus på 1 - 2 års avdelningar sätts på "Jag och min grupp". Att starta på förskolan, hitta sin plats i gruppen, lära känna, känna sig trygg och sedd.

2 - 3 års avdelningar undersöker hur naturen förändras igenom årstiderna och fördjupar sig i faktakunskaper om djurens och naturens liv, samverkan och påverkan på varandra. Pedagoger och barn använder analog och digital teknik i olika aktiviteter som främjar utvecking av matematisk, teknisk, naturvetenskaplig, estetisk, språklig och kommunikativ förmåga.

3 - 5 års avdelningar deltar i Läslyftet (Skolverket) 2020/2021, en språksatsning med stort fokus på berättande och sagor. Undervisningen främjar barnens läs och skriv utveckling med noggrant utvalda böcker om mångfald och kultur. Pedagogerna väver samman den språkutvecklande undervisningen med FN:s barnkonvention - Normer och värden - förskolans tema "Lärande för hållbar utveckling". Pedagogerna arrangerar estetiska, matematiska, tekniska, naturvetenskapliga samt språkliga undervisningsaktiviteter kopplat till läroplanens mål. Pedagogerna arbetar språkmedvetet med modell "Före Bornholmsmodellen" för förskolans äldsta barn inför skolstarten.

FN:s barnkonvention

Vi utgår från att alla barn är kompetenta och unika, varje individ har behov och intressen som vi ska bemöta i förskolan. Vi ger barnen möjlighet att prova, utforska och visa. Barmens tankar och teorier är utgångpunkten i pedagogernas planering. Alla vuxna som vistas på förskolan är vägledande förebilder. Vi bemöter varandra med respekt, öppenhet och allsidighet. Pedagogernas roll innebär att undanröja eventuella hinder och skapa de bästa förutsättningarna för lärande för varje barn på förskolan.

Miljön är betydelsefull

Vi ser både den inre och den yttre miljön som en aktiv del av barnens lärande. Miljön ska vara lustfylld, inbjudande och stimulerande för att vilja utforska. Material placeras tillgängligt för nyfikenhet och intresse. Vi ser möjligheter istället för hinder, vi har kollegiala arbetslagsreflektioner och arbetsplatsträffar som leder till ständiga förbättringar, pedagogerna på Vilan utvecklar verksamheten och barnens lärmiljö.

Kulturella upplevelser

Vi låter barnen ta del av kvalitativt kulturutbud i samverkan med Dieselverkstaden i Sickla. Vi upplever scenkonst såsom musik och teater i bejublade föreställningar.

Sidan uppdaterades: