Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vilans förskola

Om Vilans förskola

På Vilans förskola sker lärande för en hållbar utveckling med små undervisningsgrupper, mycket utevistelse, nyfikna barn och utbildade pedagoger i genomtänkta pedagogiska aktiviteter.

Vilan är en av tre förskolor i Sickla Rektorsområde

Sickla Rektorsområde erbjuder omsorgsfull utbildning på tre förskolor; Växthuset, Universum och Vilans förskola. Gemensamt för alla tre förskolorna är att vi genomför stimulerande undrvisning med leken som lärmetod i mindre fokusgrupper. Grunden för allt lärande är trygghet och trivsel. Våra verksamheter arbetar aktivt med att skapa de allra bästa förutsättningarna för varje barn. Förskolornas arbete präglas av omsorg om barnet och att en dag ska vara trygg, lekfull och rolig.

Vi har en hög andel legitimerade förskollärare som ansvarar för undervisningen i förskolan. Förskolornas arbetslag består av kompetent och erfaren personal som alla bidrar till barnens omsorg, lärande och utveckling.

Organisation barngrupper

Vilans förskola består av barngrupper med barn i åldern 1 - 6 år. Avdelningarna 22/23 heter Hjärtegrynet, Risgrynet, Mannagrynet, Korngrynet, Solgrynet, och Skolgrynet.

Organisation personal

Förskolan har utbildade förskollärare, som planerar, genomför, följer upp och utvärderar sin undervisning med sina arbetslag. Förskollärarna arbetar tillsammans med barnskötare i god omsorgsfull undervisning samt dokumentation av barngruppens läroprocesser. Pedagogerna delar upp sig i olika konstellationer vid pedagogiska undervisningsaktiviteter ute och inne i smågrupper vilket ökar en närmre dialog i mötet mellan barn och vuxna i lärandesituationen.

Barnhälsa

Förskolans barnhälsoarbete syftar till utveckling av pedagogiska metoder som vårdar det goda klimatet och lustfyllda lärandet för alla på förskolan. Vi arrangerar barnhälsokonferenser varje termin för att få en intern fortbildning om stöttande pedagogik, lågaffektivt bemötande och utveckla förskolans miljöutformning såsom bildstöd, tecken som stöd, ljud, belysning, pedagogfördelning, material. Målet med barnhälsoarbetet är arbetsro för barnen, god hälsa i gott klimat, anpassningar med måttot "det som är avgörande för vissa är bra för alla".

Vision, tema och prioriterade mål

Vision och värdering: Tillsammans blir vi bättre. Omtanke och Handlingskraft leder till utveckling. Vår ambition är att varje barn får Trygghet, Kunskap, Utveckling

Tema 22/23: Små händer kan göra stor skillnad - Social, Ekologisk och Kulturell Hållbarhet

Projekt inom temat genomförs i tre perioder: Jag och gruppen, Jag och världen, Jag och mina uttryckssätt

Övergripande prioriterade mål 2022 - 2023: Pedagogiskt ledarskap, Social hållbarhet med inkludering, delaktighet och inflytande, Hållbar miljö för hållbart lärande

Kontakt

Biträdande rektor: Ami Öhman, telefon 070 - 431 81 44. Mail ami.ohman@nacka.se

Rektor för Sickla Rektorsområde: Åsa Portelius, telefon 070 - 431 98 57. Mail: asa.portelius@nacka.se

Arbetsledare Susann Solanki (frågor om vår verksamhet som helhet, inskolningar, förskolekö Nacka24): susann.solanki@nacka.se

Avdelningarna Risgrynet/Hjärtegrynet (1 - 2 års): 070 - 431 98 66, Manana Didebashvili och Lisa Pelow: manana.didelbashvili@nacka.se, lisa.pelow@nacka.se

Avdelning Korngrynet (2 - 3 års): 070 - 334 23 80, Wanwipha Sandod

Avdelning Mannagrynet (2 - 3 års): 070 - 431 82 57, Åsa Påhlsson Boklund asa.pahlsson-boklund@nacka.se

Avdelning Solgrynet (3 - 4 års): 070 - 431 12 57, Ingela Öhlund, ingela.ohlund@nacka.se

Avdelning Skolgrynet (4 - 6 års): 070 - 431 94 28, Irene Holmgren, irene.holmgren@nacka.se

Komma på visning?

För att boka tid och besöka vår förskola: kontakta förskollärare Lisa Pelow, Mail: lisa.pelow@nacka.se och boka tid för att besöka oss! Varmt välkommen.

Sidan uppdaterades: