Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Om Vilans förskola

På Vilans förskola sker lärande för en hållbar utveckling med små undervisningsgrupper, mycket utevistelse, nyfikna barn och utbildade pedagoger i genomtänkta pedagogiska aktiviteter.

Vilan är en av tre förskolor i Sickla Rektorsområde

Sickla Rektorsområde erbjuder omsorgsfull utbildning på tre förskolor; Växthuset, Universum och Vilans förskola. Gemensamt för alla tre förskolorna är att vi genomför stimulerande undrvisning med leken som lärmetod i mindre fokusgrupper. Grunden för allt lärande är trygghet och trivsel. Våra verksamheter arbetar aktivt med att skapa de allra bästa förutsättningarna för varje barn. Förskolornas arbete präglas av omsorg om barnet och att en dag ska vara trygg, lekfull och rolig.

Vi har en hög andel legitimerade förskollärare som ansvarar för undervisningen i förskolan. Förskolornas arbetslag består av kompetent och erfaren personal som alla bidrar till barnens omsorg, lärande och utveckling.

Organisation barngrupper

Vilans förskola består av avdelningar med barn i åldersuppdelningen 1 - 2 år, 2 - 3 år och 3 - 5 år. Avdelningarna heter Pärlgrynet, Hjärtegrynet, Risgrynet, Sockergrynet, Mannagrynet, Korngrynet, Havregrynet, Sagogrynet och Vetegrynet. Under vårterminerna arrangerar vi skolförberedande undervisning för Skolgrynen (förskolans äldsta, blivande förskoleklass) som planeras och genomförs av förskollärare från 3 - 5 års-avdelningarna.

Organisation personal

Förskolan har utbildade förskollärare, som planerar, genomför, följer upp och utvärderar sin undervisning med sina arbetslag. Förskollärarna arbetar tillsammans med barnskötare i god omsorgsfull undervisning samt dokumentation av barngruppens läroprocesser. Praktik: Pedagogerna delar upp sig i duo-konstellationer i pedagogiska aktiviteter ute och inne i smågrupper vilket ökar en närmre dialog i mötet mellan barn och vuxna i lärandesituationen.

Barnhälsa & Barnhälsoteam

Förskolans barnhälsoarbete syftar till utveckling av pedagogiska metoder som vårdar det goda klimatet och lustfyllda lärandet för alla på förskolan. Förskolans barnhälsoteam består av specialpedagogiskt kunniga pedagoger som ger personalen intern fortbildning om stöttande pedagogik, lågaffektivt bemötande och utvecklar förskolans miljöutformning såsom bildstöd, tecken som stöd, ljud, belysning, pedagogfördelning, material. Målet med barnhälsoarbetet är arbetsro för barnen, god hälsa i gott klimat.

Vision, tema och prioriterade mål

Vision: Goda professionella möten som leder till goda förutsättningar för lärande och utveckling

Tema: Lärande för hållbar utveckling

Övergripande prioriterade mål 2020/2021: Normer och Värden, Språkutvecklande undervisning, systematiskt kvalitetsarbete

Ledning

Biträdande rektor: Ami Öhman, telefon 070 - 431 81 44. Mail ami.ohman@nacka.se
Rektor för Sickla Rektorsområde: Åsa Portelius, telefon 070 - 431 98 57. Mail: asa.portelius@nacka.se

Kontakt

Avdelningar: Ålder Telefonnummer: Pedagogiskt ansvarig förskollärare:
Risgrynet 1 - 2 070 - 431 82 54  Manana Didebashvili Mail: manana.didebashvili@nacka.se
Hjärtegrynet 1 - 2 070 - 431 98 66 Lisa Pelow Mail: lisa.pelow@nacka.se
Pärlgrynet 1 - 2 070 - 334 23 02 Susann Solanki Mail: susann.solanki@nacka.se
Sockergrynet 2 - 3 070 - 431 82 56 Mikael Wicktor Mail: mikael.wicktor@nacka.se
Mannarynet 2 - 3 070 - 431 82 57 Ann-Sofi Molnar Mail: ann-sofi.molnar@nacka.se
Korngrynet 2 - 3 070 - 334 23 80 Ann-Sofi Molnar Mail: ann-sofi.molnar@nacka.dse
Havregrynet 3 - 5 070 - 431 78 13 Ingela Öhlund Mail: ingela.ohlund@nacka.se; Maud Magnusson Mail: maud.magnusson@nacka.se
Vetegrynet 3 - 5 070 - 431 78 14 Anita Landin Mail: anita.landin@nacka.se
Sagogrynet 3 - 5 070 - 334 25 85 Irene Holmgren Mail: irene.holmgren@nacka.se; Katarina Holmlund Mail: katarina.holmlund@nacka.se

För att boka tid och besöka vår förskola: kontakta förskollärare/samordnare Ann-Sofi Molnar som visar er runt och berättar om verksamheten: ann-sofi.molnar@nacka.se

Sidan uppdaterades: